oktober 28

Ni av ti elever fikk medhold i mobbesakerAv de over 700 mobbesakene som ble klaget inn til statsforvalterne i første halvdel av 2021, fikk mer enn ni av ti elever og foreldre medhold i klagen.
Det viser nye tall som Utdanningsdirektoratet offentliggjør i dag.


– Dette viser at vi må ha en enda sterkere innsats for et godt og trygt læringsmiljø, og at det er viktig at lærere og andre ansatte i skolen får nok tid til å følge opp hver enkelt elev på en god måte, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).


I Hurdalsplattformen har regjeringen varslet at de vil forsterke arbeidet med å forebygge mobbing og utfordringer knyttet til læringsmiljøer opplyser departementet i en melding:

Forskjeller mellom fylkene

Siden 2017 har elever i barne-, ungdoms- og videregående skole kunnet melde inn mobbesaker til statsforvalteren når de opplever at skolen ikke hjelper dem. I vår har det vært meldt inn 743 saker.

Det er en økning fra våren 2020 (590 saker), og en liten nedgang fra våren 2019 (731 saker). Pandemihåndtering og nedstengning kan ha påvirket tallene for 2020 og 2021. Av sakene som ble behandlet i første halvår i 2021, fikk 94 prosent medhold i at aktivitetsplikten var brutt.

Tallene viser også store forskjeller mellom fylkene. Troms og Finnmark og Rogaland har flest saker i forhold til elevtallet, mens Oslo og Viken har færrest.
– Skolen skal være et trygt sted å være. Derfor er det viktig at elever og foreldre har mulighet til å melde til statsforvalteren når de opplever at skolen ikke tar saken deres på alvor. Men det aller viktigste er at skolene i enda større grad klarer å gi alle elever rask og riktig hjelp. For å få til det, vil jeg fremover gå i tettere dialog med dem som jobber i skolen, sier Brenna.Fakta om skolens aktivitetsplikt:

Alle som arbeider på skolen skal følge med, varsle og undersøke hvis de mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen skal sette inn tiltak for å sørge for at elevene kan få det trygt, godt og mobbefritt, og samle tiltakene i en aktivitetsplan som følges opp.Det er statsforvalterens oppgave å undersøke om skolen har gjort alt den kan for å sikre at eleven kan ha det trygt og godt på skolen. Har ikke skolen gjort det, er aktivitetsplikten brutt.