november 01

NAF: Lang ladetid hindrer mange i å kjøpe elbil


Foto via NAF. Nok ladere og rask nok lading er en av nøklene for å nå det politiske målet om kun å selge nullutslippsbiler som nye biler i 2025.


En av tre sier at lang ladetid gjør at de ikke velger elbil, viser en fersk undersøkelse gjennomført av medlemsorganisasjonen NAF. – Lang ladetid og dårlig hurtigladetilbud er av de største hindrene for folk til å velge elbil, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en melding;


Fortsatt er det for kort rekkevidde som er hovedårsaken til at folk venter med elbil. To av tre mener det er grunnen til at elbil ikke er aktuelt. Dernest kommer lang ladetid og for dårlige hurtigladermuligheter som viktigste hindre. Det at man ikke kan lade på jobben eller hjemme, er også viktige hindre for å kjøpe elbil.


– Nok ladere og rask nok lading er en av nøklene for å nå det politiske målet om kun å selge nullutslippsbiler som nye biler i 2025, slår Sødal fast.
Den andre nøkkelen for å nå 2025-målet er prisen på elbil. En av tre oppgir at det er for dyrt å kjøpe seg en elbil.– Vanlige folk, som den nye regjeringen er opptatt av, kjøper bruktbil, ikke ny bil. Fire av fem bilkjøp i fjor var en bruktbil. Bruktbilmarkedet på elbiler er fortsatt umodent, og elbiler med lang rekkevidde er vanskeligere å få kjøpt brukt sammenlignet med bensin- og dieselbiler, sier Sødal.


– Det er viktig at den nye regjeringen fjerner avgiftsøkningen på brukte elbiler, som Erna Solbergs regjering la igjen som en dårlig avskjedsgave i forslaget til statsbudsjett. Det viser også at det er for tidlig å innføre moms på elbiler til neste år, mener Nils Sødal. Han viser til at beregninger fra både NAF og Miljødirektoratet viser at elbilen først er konkurransedyktig uten avgiftsfordeler i 2024.


Forskjellige hindre rundt i landet

Hvilke hindre som er størst varierer fra landsdel til landsdel. Oslo er med sin elbiltetthet der folk opplever færrest hindre i å kjøpe seg elbil.


– Et hinder skiller seg ut i Oslo sammenlignet med resten av landet, og det er lang ladetid. Nesten halvparten av oslofolk ser dette som det største hinderet mot en av tre på landsbasis, sier NAF-rådgiveren.


I Nord-Norge kommer for dårlige hurtiglademuligheter naturlig nok høyt opp. Halvparten av nordlendingene mener dette er det som hindrer dem i å kjøpe elbil. På Sørlandet og i Vestfold-Telemark er kort rekkevidde den aller viktigste grunnen. Hele åtte av ti mener rekkevidden er for dårlig til at de vil kjøpe seg elbil.


– Rekkevidde og lading er det som hindrer folk i å kjøpe elbil over hele landet, men det er variasjoner. Denne undersøkelsen viser uansett at elbilmarkedet ikke er fullmodent i Norge. Så nå må vi ikke se oss blinde på et eksplosivt salg av nye elbiler. Fortsatt er det behov for å stimulere til kjøp, og ikke minst er det dags for å få på plass nok lading i hele landet, avslutter Nils Sødal.