november 01

Sykehuset Østfold: Stor økning i virusinfeksjoner


Barnelege Jon Olav Gjengstø Hunderi i barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold. Foto via sykehuset Østfold

– Når små barn blir syke skal vi ta det på alvor. Men heldigvis er en virusinfeksjon som oftest ufarlig. Det gjelder også RS-viruset, sier Jon Olav Gjengstø Hunderi, barnelege med spesialkompetanse på lungesykdommer hos barn, og seksjonsoverlege ved barnepoliklinikken i Sykehuset Østfold.
Økning i antall virusinfeksjoner får stor oppmerksomhet i høst, og både legevakter og sykehus har større pågang enn tidligere år opplyser sykehuset på sine nettsider:


– Etter at de strenge smitteverntiltakene ble satt inn på grunn av pandemien, har vi vært beskyttet også mot andre virus. Dette gjør spesielt små barn, som i liten grad har vært eksponert for virus, mer mottakelige for smitte nå når landet har åpnet opp igjen. Barna har mindre motstandskraft enn de ville ha hatt hvis de hadde hatt normal omgang med andre, sier Hunderi.


Mange luftveisvirus

Det snufses og hostes i barnehager, skoler og på arbeidsplasser. Fortsatt testes vi for koronavirus når luftveissymptomene dukker opp. Heldigvis er de fleste koronatestene negative. Det er andre virus som forårsaker infeksjonen.

– Det finnes en rekke ulike forkjølelsesvirus som kan gjøre barn syke. For de aller fleste betyr dette en forkjølelse med tett nese, hosting og ofte litt feber. Dette gjelder også RS-viruset, sier han.


Alvorlig for noen få

Respiratorisk syncytial (RS)-viruset er et av de mest dominerende virusene nå. Viruset fører primært til forkjølelsessymptomer hos barn og voksne.


– De fleste håndterer dette svært godt hjemme og blir friske av seg selv uten behandling i løpet av noen dager. Noen få, og spesielt de aller minste under 1 år, kan utvikle bronkiolitt, sier Hunderi.


Bronkiolitt er en nedre lufveisinfeksjon forårsaket av virus som gir økte pusteproblemer og/ eller problemer med å spise. Barna puster raskt og det kan sees inndragninger i halsgropa, under ribbebuen eller mellom ribbeina som tegn på at de strever med å puste.


– Sliter barnet med å puste, skal man alltid oppsøke lege, oppfordrer barnelegen.Beskytt de nyfødte

De fleste har et stort ønske om å vise fram den nyfødte når de kommer fra sykehuset. Sykehuset anbefaler at familiene begrenser besøk når de har kommet vel hjem fra sykehuset etter fødsel, og er forsiktige med å oppsøke steder med mye folk og fare for smitte.


– Nyfødte er ekstra utsatt for smitte, og det er spesielt viktig at du venter med å møte barnet hvis du har luftveissymptomer.Her kan du lese mer | sykehuset Østfold