november 02

Sykehuset Østfold: Søsken må vente hjemme


Når de nyfødte skal til kontroll på barselpoliklinikken på sykehuset, er det kun foresatte som kan være med. For å beskytte de små, kan ikke søsken eller andre barn være med inn opplyser sykehuset på sine nettsider:


Mange som har med seg nyfødte barn til kontroll, ønsker å ha med søsken inn.


– Det er kun foresatte som kan være med når barnet skal til kontroll. Dette er spesielt viktig nå når antall smittetilfeller øker både når det gjelder RS-virus og korona. På barselpoliklinikken er de minste og mest sårbare barna innom, og vi må gjøre hva vi kan for å unngå at de får en virusinfeksjon, sier klinikksjef Eirin Paulsen i klinikk for kvinne-barn.Gravide som skal inn til rutineultralyd, sitter i samme ventesone som foreldre som har med seg nyfødte som skal til kontroll på Kalnes. Det er viktig å huske at det kun er far/medmor/partner eller en annen ledsager som kan bli med på rutine ultralyd. Søsken kan ikke være med til timen.


Fortsatt besøksrestriksjoner

Det er også mange som ønsker å besøke både nyfødte og større barn som ligger på sykehus.


– Det er viktig å unngå at det kommer smitte inn i avdelingene. Derfor må vi ha strenge regler for hvem som kan komme inn til barna både på føde-barsel, nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken, sier hun.


Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel, samt at foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken. Andre familiemedlemmer og nære, har ikke mulighet til å besøke barna som er innlagt.


Vent med besøk hjemme

Klinikken anbefaler også at familiene begrenser besøk når de har kommet vel hjem fra sykehuset med nyfødte, og er forsiktige med å oppsøke steder med mye folk og fare for smitte.


– Nyfødte er ekstra utsatt for smitte, og det kan også mor være. For at de sammen skal få en best mulig start på det nye livet, er det viktig å være forsiktig den første tiden, sier hun.

—-

aktuell link | sykehuset Østfold