november 05

Flere anbefales tre doser med koronavaksine


Regjeringen har i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet besluttet at helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.
For å øke beskyttelsen blant de mest sårbare, anbefales personer som er 65 år eller eldre og sykehjemsbeboere allerede en oppfriskningsdose beskriver FHI på sine nettsider:

Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys også en tredje dose. Utvidelsen til helsepersonell vil kunne beskytte denne gruppen ytterligere.


– Folkehelseinstituttet vil komme tilbake til når og hvordan oppfriskingsdose vil gis til helsepersonellet. Vi ber nå kommunene ha stort fokus på å tilby eldre over 65 og sykehjemsbeboere en oppfriskingsdose. I motsetning til hva vi tidligere har sagt ber vi kommunene prioritere dette før influensavaksinering, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.
Bukholm påpeker at oppfriskningsdose først skal tas 6 måneder etter at 2. dose er tatt.


– Anbefalingen vil senere kunne utvides til å omfatte andre grupper helsepersonell. Det vil blant annet avhenge av smittesituasjon eller økt kunnskap, fortsetter Bukholm


Grunnlag for anbefalingen

Anbefalingen er gitt for å øke beskyttelsen blant sårbare pasienter og pleietrengende. Vi ser dette i sammenheng med at koronaepidemien igjen øker i omfang.


– Behovet for å øke beskyttelse mot alvorlig koronasykdom for de fleste helsepersonell er fremdeles lav. Fullvaksinert helsepersonell er godt beskyttet mot selv å bli smittet og mot å bli alvorlig syke, men vaksinene beskytter ikke fullstendig mot smitte og sykdom, sier Bukholm.


Når helsepersonell blir smittet kan dette medføre økt sykefravær og dermed kapasitetsutfordringer i helsetjenesten, og det er en risiko for at smitte kan overføres fra helsepersonell til sårbare pasienter.aktuell link | FHI