november 08

Dyrere med bensin- og dieselbiler fra nyttår – overraskende lite penger til kollektivselskapene


Foto via NAF– Vi er svært overrasket over at regjeringen i praksis sier at kollektivselskapene må klare seg selv, i en krevende omstillingsfase etter pandemien. Dette betyr fare for kraftige kutt i kollektivtilbudet og dermed mer bilkø inn mot de store byene. Det er en brutal melding å gi til vanlige folk og reisende som er avhengig av kollektivtrafikken. Det sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund i en melding:Nivået for antall passasjerer på tog- og annen kollektivtrafikk ligger nå på mellom 75 og 80 prosent av nivået før korona-pandemien. Både NAF og en rekke kollektivselskaper har bedt om at krisemidlene forlenges inn i 2022.


Forslaget fra Støre-regjeringen til nytt statsbudsjett for 2022 inneholder få endringer i det opprinnelige forslaget til Solberg-regjeringen.


– På den positive siden viderefører de nullmoms for kjøp av elbiler, i tråd med det NAF har krevd. Samtidig innfører de en omregistreringsavgift på brukte elbiler på opptil 6 600 kroner, bensin og diesel blir 15-16 øre dyrere per liter, og det kommer massive avgiftsøkninger på å kjøpe ladbar hybridbiler, sier han, og utdyper:


– Folk som har bestilt en ladbar hybrid i høst og som får den levert over nyttår får med dette forslaget en kraftig avgifts-smell. Det dreier seg om mellom 40 og 80 000 kroner per bil, og gjelder 10 -15 000 biler. Dette kan ikke bli stående. Stortinget må som minste krav utsette disse økningene et halvt år, av hensyn til forbrukerne, sier han.