november 08

Inviterer 250 000 i Viken til folkehelseundersøkelse


Fra 8.–26. november gjennomføres en av Norges største folkehelseundersøkelser, denne gangen i Viken. 250.000 innbyggere over 18 år blir spurt om blant annet egen helse, trivsel og livskvalitet. Undersøkelsen er i regi av fylkeskommunen og Folkehelseinstituttet opplyser FHI i en artikkel:
Folkehelseinstituttet (FHI) har hittil gjennomført tilsvarende undersøkelser i sju av landets fylker, denne gangen er det folket i Viken sin tur. I 51 kommuner i Viken blir svært mange av innbyggerne i disse dager invitert til å delta i Folkehelseundersøkelsen 2021, som er et samarbeid mellom FHI og Viken fylkeskommune.


– Undersøkelsen skal bidra til mer kunnskap om hvordan folk flest i Viken vurderer sin egen helse, livskvalitet og trivsel. Resultatene skal støtte opp under folkehelsearbeidet i kommunene og fylkeskommunen, men vil også bli brukt til forskning, sier seniorrådgiver Thomas Sevenius Nilsen som koordinerer undersøkelsen fra Folkehelseinstituttets side.


Les mer om Folkehelseundersøkelsen 2021 her.


Heldigital spørreundersøkelse

I alt 250.000 tilfeldig utvalgte personer over 18 år i 51 Viken-kommuner vil bli invitert på både SMS og e-post til en undersøkelse på internett, der de blir oppfordret til å fylle ut et digitalt spørreskjema. Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljøet til søvn, tilgang til ulike tilbud og tjenester, sosial kontakt psykisk og fysisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol. Det tar omtrent 20 minutter å fylle ut skjemaet.


Det vil være mulig å svare på undersøkelsen til og med 26. november, og de første resultatene er ventet tidligst åtte uker etter dette. Undersøkelsen skal gi ny, lokal kunnskap som kan bidra i arbeidet med å bedre innbyggernes livskvalitet, trivsel og helse.– Viktig for Viken-kommunene

– God helse og livskvalitet er en forutsetning for en bærekraftig utvikling i vår region. Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny unik, lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon. Vi vet at dette er kunnskap som kommunene i Viken trenger i sitt arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen.

—-

Aktuell link | FHI

må vi vite hvordan folk har det. skal bild