november 08

Koronasituasjonen i Sarpsborg er stabil, men presset på helsetjenestene er fortsatt høyt. Det kan komme forsterkede anbefalinger..

Koronasituasjonen i Sarpsborg er stabil, men presset på helsetjenestene er fortsatt høyt. Det kan komme forsterkede anbefalinger opplyser kommunen på sine nettsider:


Status for uke 44 viser en svak nedgang i antall koronasmittede i Sarpsborg, fra 114 uka før til 95 smittede. Blant de som er smittet, har andelen med ukjente smitteveier økt fra 13% til 23%. Det er også en økning i skoler og barnehager, fra 13% til 23%. Det er færre som smittes i husstanden og i private sammenkomster enn uka før. Det er en relativt jevn fordeling i alder blant de smittede, dog med mindre smitte i de eldre aldersgruppene. Det var mest smitte i aldersgruppen 6-13 år med 25 tilfeller.


Rapportering av vaksinestatus

Ettersom en større andel av befolkningen anbefales en tredje dose, vil Sarpsborg kommune nå rapportere mer spesifikt på vaksinestatus av de smittede.
I forrige uke var 37% av de smittede ikke vaksinert og 13% har fått én dose. Mange av disse er barn. 37% har fått to doser for mindre enn seks måneder siden, mens 14% har fått to doser for mer enn seks måneder siden. Det er ikke registrert smitte blant innbyggere med tre doser.
-Kan komme anbefalinger

Kommuneoverlege Sapna Iqbal betegner smittetrykket i Sarpsborg som stabilt høyt. – Det aller viktigste nå er at antallet alvorlig koronasyke holdes så lavt som mulig. Siden vi er inne i en periode med mye smitte av det såkalte RS-viruset blant de aller minste barna og vi nærmer oss høysesongen for influensa, kan sykehuset, legevakta og øvrige helsetjenester få utfordringer. I dag er det allerede et press på helsetjenestene. Vi er i dialog med sentrale helsemyndigheter og nabokommuner for å vurdere om det er behov for forsterkede anbefalinger i vår region. Dette vil bli avklart i løpet av de nærmeste dagene, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.


Vaksinasjon

93.3% av sarpingene over 18 år har nå fått første dose koronavaksine, mens 88.1% har fått to doser. Det er fortsatt mulig å få vaksine ved å ringe 69108208 (mandag-fredag kl. 09.00-14.00) eller sende mail. De som er 65 år eller eldre vil få innkalling på sms for sin tredje dose, hvis de ikke allerede har tatt den.


Massevaksinasjon mot influensa er over, men du kan fremdeles få influensavaksine hos din fastlege eller eventuelt på apoteket. Vi anbefaler at eldre, gravide og kronikere vaksinerer seg mot influensa.

Fredrikstad

iøstfold

Oversikt via Fredrikstad kommune

Pandemien er ikke over Halden kommuen | link