november 08

Skal du reise utenlands neste år? Da bør du sjekke passet ditt!


Foto via Politiet


Tusenvis av nordmenn har et pass som enten har gått ut, eller som snart går ut. For å unngå lange ventetider før sommerferien neste år, oppfordrer politiet de som trenger et nytt pass eller ID-kort å bestille en time allerede nå.

Politiet forventer at mange ønsker å fornye passet sitt når det nå er mulig å reise mer igjen. På grunn av pandemien var det også mange pass som utløp i fjor uten at de ble fornyet. Det kan by på problemer om for mange vil ha nytt pass eller ID-kort samtidig.– Hvis alle som skal ha nytt pass eller nasjonalt ID-kort venter til våren, blir det utfordrende å tilby timer til alle som ønsker det, selv med utvidede åpningstider og flere ansatte. Vi oppfordrer derfor de som trenger et nytt pass eller ID-kort å bestille time før høysesongen, sier Unni Norum, fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet i en artikkel:


Vanligvis har pass- og ID-kontorene mest pågang i månedene mars til juli. Denne pågangen kan bli større neste år hvis mange utsetter å fornye passet.


Sjekk passet til barna

Det er særlig barn og unge voksne som ikke har fornyet passene sine.


– Vi oppfordrer foreldre om å sjekke passet til barna allerede nå hvis familien har planer om å reise utenlands neste år. Pass til barn har kortere gyldighetstid, og må fornyes oftere, sier Norum.
Noen pass- og ID-kontor har akkurat nå ventetid for ledige timer, for eksempel Oslo. Men de fleste kontorene har god kapasitet, og har iverksatt tiltak for å håndtere økt etterspørsel.


– Vi legger ut timer fortløpende på politiet.no. Hvis man ikke finner time med en gang, oppfordrer vi til å prøve igjen senere, sier Norum.


Råd:

For å unngå lange ventetider våren og sommeren 2022, oppfordrer politiet innbyggere som har behov for å fornye passet sitt å bestille time før høysesongen neste vår.


For barn er gyldighetstiden på et pass kortere enn for pass til voksne, sjekk derfor passene til barna før du bestiller en reise.


Flere søknader fører til økt saksbehandlingstid. Innbyggere kan oppleve at det kan ta noe lenger tid å få det nye passet eller ID-kortet. Sjekk derfor alltid at passet eller ID-kortet ditt er gyldig, før du bestiller en reise.


Du kan søke om pass og ID-kort på alle pass- og ID-kontorer i landet.

Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort må ha med det gamle passet sitt, selv om det er utløpt. Du får ikke søkt om nytt pass eller ID-kort hvis du ikke har det med. Dette gjelder også hvis du søker om pass eller ID-kort til barnet ditt.


For søknad om pass eller nasjonalt ID-kort til barn må du huske å ta med samtykke hvis ikke begge foresatte møter til timen.

—-

aktuell link | Politidirektoratet