november 09

Politiet blir midlertidig bevæpnet etter alvorlig hendelse


På bakgrunn av den alvorlige hendelsen i Oslo sentrum har Politidirektoratet beordret midlertidig bevæpning av politiet over hele landet inntil situasjonen er mer avklart. Det beskriver Politidirektoratet på sine nettsider:Det er Oslo politidistrikt som håndterer den konkrete hendelsen og som etterforsker saken. Politidirektoratet følger situasjonen tett, og vurderer fortløpende hvordan hendelsen påvirker politiets beredskap og innsats. Politiet har foreløpig ingen konkrete indikasjoner på at det er en endring i trusselnivået i landet.


| NRK sin sak om hendelsen


− Politidirektoratets rolle er å vurdere og iverksette tiltak som sikrer en god beredskap og håndtering i hele landet. Samtlige av landets politidistrikter er varslet om situasjonen, og er midlertidig bevæpnet for å øke politiets beredskap og innsatsevne, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Politidirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon om situasjonen skulle endre seg.