november 10

Midlertidig bevæpning av politiet opphører


Politiet har siden tirsdag 9. november vært midlertidig bevæpnet som følge av den alvorlige hendelsen i Oslo sentrum. Fra og med midnatt vil ikke politiet lengre være midlertidig bevæpnet i daglig tjeneste. Det opplyser Politidirektoratet i en artikkel:


Bakgrunnen for at politiet ble bevæpnet over hele landet var at man stod ovenfor en alvorlig og uavklart situasjon. Politiet har etablerte prosedyrer når slike hendelser inntreffer, hvor det blant annet settes i gang et større arbeid med å innhente, analysere og vurdere informasjon fra både politiet og PST knyttet til hendelsen.


− Dette er en grundig prosess man må igjennom, hvor behovet for bevæpning vurderes fortløpende. Etter hvert som saken nå er blitt bedre belyst vurderes ikke bevæpning lengre som nødvendig, og bevæpningen vil opphøre med virkning fra i midnatt, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.