november 11

Ber kommunene bosette 5 500 flyktninger i 2022


Foto via IMDi / 212 kommuner blir nå bedt om å bosette 5500 flyktninger


Til sammen 212 norske kommuner blir bedt om å bosette 5 500 flyktninger i 2022. 32 kommuner blir bedt om å bosette 141 enslige mindreårige flyktninger.Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sender hvert år et brev til kommunene med anmodning om å bosette flyktninger kommende år. Anmodningen er basert på prognoser fra utlendingsforvaltningen over forventet behov for bosetting i 2022.


Høy bosettingsvilje i norske kommuner

Viljen til å bosette flyktninger har vært høy i 2021. I lys av behovet for bosettingsplasser til neste år, vil det være viktig at kommunenes evne og vilje til å bosette flyktninger blir videreført. Kommunene gjør en stor innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.– Kommunene fortjener honnør for evnen til å finne gode løsninger i en uforutsigbar og krevende tid, sier IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn i en melding:Fordelingen av bosettingsbehovet per kommune er besluttet av IMDi, i samråd med KS, og etter innspill fra fylkeskommunene. Fordelingen skjer med utgangspunkt i kriterier bestemt av Kunnskapsdepartementet.


Usikre prognoser

Prognosene for 2022 har variert betydelig gjennom året. Dette betyr at det også kan komme endringer i antallet flyktninger som skal bosettes til neste år.
– Arbeidet med overføringsflyktninger påvirkes av størrelsen på kvoten og reiserestriksjoner. I tillegg kommer den uoversiktlige situasjonen i Afghanistan og andre konfliktområder. Dette er faktorer som kan komme til å påvirke neste års behov for bosetting av flyktninger, sier Libe Rieber-Mohn.


IMDi anmoder kommunene nå og tar som vanlig forbehold om at det endelige antallet overføringsflyktninger først blir vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet i desember. Dette av hensyn til kommunenes behov for budsjettbehandling og planlegging.