november 11

Kommunene er godt i gang med å tilby oppfriskningsdose


.. det beskriver FHI på sine nettsider:


Arbeidet med å tilby oppfriskningsdose med koronavaksine til personer som er 65 år eller eldre samt helsepersonell med pasientkontakt er godt i gang. Så langt har om lag 200 000 personer tatt oppfriskningsdose med koronavaksine.– Det er gledelig å se at kommunene snur seg raskt rundt og allerede er godt i gang med å tilby oppfriskningsdose til dem som anbefales det, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.


Bukholm påpeker at oppfriskningsdose tilbys for å øke beskyttelsen blant de mest sårbare i samfunnet. Innsatsen kommunene gjør i dette arbeidet er veldig viktig.


– Det er i hovedsak de eldre fullvaksinerte hvor effekten mot alvorlig sykdom ser ut til å avta, og hvor det nå er viktig med en oppfriskingsdose. Derfor ber vi alle eldre over 65 år sjekke med kommunen sin om tilbudet om en oppfriskingsdose, fortsetter Bukholm.
Eldre over 65 år anbefales også influensavaksine, og det er viktig at så mange som mulig tar imot tilbudet også om influensavaksine før influensaviruset begynner å spre seg. Det er så langt ikke tegn på at årets influensasesong er nært forestående. Det bør gå en uke fra koronavaksine til influensavaksine.


Fortsatt mange som tar sin første dose

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) viser at over 700 voksne har startet sin koronavaksinering hver dag i november i gjennomsnitt.  – Det er en rekke naturlige årsaker til at enkelte starter vaksinasjon senere enn andre. Det at flere hundre personer fortsatt tar sin første koronavaksine hver eneste dag er vi veldig fornøyd med. Kommunene vil fortsatt ønske etternølerne velkommen, sier Bukholm.