november 15

Flat trend i andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger i Øst-Viken


19 237 personer, i alderen fra 18 til 66 år, mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) i Øst-Viken ved utgangen av oktober. Det innebærer en økning på 72 personer fra forrige måned, og utgjør en andel på 4 prosent.


Hvis man sammenligner med samme måned i fjor, er økningen på 8,5 prosent, som utgjør 1 499 personer. Tallet har steget jevnt siden august 2019, men har flatet ut fra juni 2021 opplyser NAV i en melding:


– De to siste årene har vi sett en jevn økning i andelen av befolkningen som mottar AAP i Øst-Viken. I sommer begynte trenden å flate ut, og fortsatte mot utgangen av oktober. Trenden kan sees i sammenheng med utviklingen av koronasituasjonen, hvor færre er ledige og færre starter å motta AAP. Når ledigheten fortsetter å synke, og koronaforlengelsene av AAP avvikles, vil vi se en reduksjon i andelen mottakere framover, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken. På landsbasis er antallet mottakere av AAP 131 940 personer i oktober, en andel på 3,7 prosent.