november 19

Korter ned besøkstiden i sykehuset Østfold


-Vi har svært mange innlagte pasienter nå, og for å beskytte både pasienter og medarbeidere mot smitte, må vi endre besøkstiden i sykehuset. Fra mandag 22. november er det kun mulig å komme på besøk fra kl. 14.00 til 20.00 opplyser sykehuset på sine nettsider:Varigheten på besøkene er inntil 1 time. Om pasienten deler rom med en annen pasient er besøkstiden 30 minutter.


•En pasient kan ha inntil to besøkende av gangen.

•Ved alvorlig sykdom eller ved spesielle forhold, som for eksempel at pårørende har lang reisevei, kan man avtale besøk direkte med den aktuelle sengeposten (døgnområde).

•Besøk til pasienter i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling skjer etter avtale med den enkelte avdeling.


Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel, eller ledsager for pasienter med avklart behov for følge. Foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken. Her er det kun foresatte som kan komme på besøk nå.


Kan komme endringer

Som følge av fortsatt spredning av koronasmitte og andre virussykdommer kan det på kort varsel komme endringer i besøksordningen.


—-

aktuell link | FHI