november 19

Portforbud for fjørfe i flere kommuner i Viken og Innlandet etter påvisning av fugleinfluensa på villfugl


Foto via Mattilsynet. Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i flere kommuner Viken og Innlandet.Det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune i Viken. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført et nytt portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land, i tillegg til det som allerede gjelder for 15 kommuner i Rogaland.– Portforbud betyr at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang. Dette inkluderer høner i hagen, og andre hobbyfjørfehold, sier Astri Ham, avdelingssjef i avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres i en melding:


– Godt smittevern hos alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap er helt avgjørende for å hindre smitte fra ville til tamme fugler, sier Ham.
Det er nå obligatorisk å registrere hobbyfjørfehold i området der portforbudet gjelder.– Det er også forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles i disse kommunene, sier Ham.Det er nå viktig at alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har lav terskel for å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Tegn på fugleinfluensa er økt dødelighet, nedsatt produksjon, og nedsatt fôr- og vannopptak.Høypatogen fugleinfluensa ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang høsten 2020. Siden den gang har det blitt påvist høypatogen fugleinfluensa hos flere ville fugler her til lands.