november 24

Innfører rettferdig fartshinder


Foto via Halden kommune / Meyer


#østfoldpåkryssogtvers


Ny teknologi skal gi tryggere skolevei. Som andre by i landet tar Halden kommune i bruk en løsning som bremser de som kjører fort – uten å plage de som holder fartsgrensen. Det beskriver Halden kommune på sine nettsider:


Halden videregående skole ligger tett inntil en mye trafikkert vei på Porsnes i Halden sentrum. Fartsgrensen på 30 kilometer i timen er det få bilister som respekterer. Nå bygger skolen nye lokaler slik at det snart vil være skole på begge sider av veien. Da øker behovet for å gjøre noe med trafikksituasjonen og Halden kommune har valgt en utradisjonell og ny løsning på problemet.

– Dette er et område med ganske mye trafikk. Det er mange bilister som skal på jobb i nærområdet og det er yrkessjåfører som kjører gods. I tillegg er det mange som kjører til og fra skolen og nabolaget. Våre trafikkmålinger viser dessverre at 80-90 prosent av de som kjører forbi, kjører for fort. Når det snart blir skole på begge sider av veien, blir det enda viktigere å kjøre forsiktig her. Derfor tar vi nå i bruk en ny løsning som skal gjøre dette til et trygt område for alle, sier avdelingsleder vei Jan-Erik Hansen i Halden kommune.


Alternativ til fartshump

Løsningen Halden kommune nå tar i bruk heter Actibump. En radar måler hvor fort bilene i området kjører. De som kjører fortere enn det er lov til, vil merke tydelig at en lem som er montert i veibanen senkes noen få centimeter. Dermed får man en fartshump når man trenger det.

– Man kjører nok ikke fort over et slikt hinder mange ganger for dette vil du merke tydelig. Samtidig er dette helt rettferdig, i motsetning til vanlige fartshumper. Kjører man lovlig vil lemmen ligge jevnt med veibanen og de som respekterer fartsgrensen vil ikke merke noen ting, sier Hansen.Det er montert en slik lem på hver side av krysset ved skolen, slik at trafikk i begge retninger må passere det dynamiske fartshinderet. – Dette er en effektiv måte å skape et trygt trafikkmiljø i byen vår. Vi skal sikkert ikke ha dette overalt, men på områder med spesielle behov tror vi dette vil virke godt. Vi kunne ha laget tradisjonelle fartshumper av asfalt, men vi tror denne løsningen vil gjøre hverdagen bedre for de mange yrkessjåførene som ferdes her samtidig som skoleelevene sikres. Dette har vi ønsket å gjennomføre siden 2019. Dessverre har samfunnet vært nedstengt så dialogen med Sverige har vært utfordrende, men nå lot det seg endelig gjennomføre, sier direktør teknisk Ulf Ellingsen i Halden kommune.


Første kommune

Actibump er en svensk løsning som er i bruk rundt 80 steder i dag. De fleste av disse er i Sverige, blant annet i store byer som Malmø og Stockholm. I Norge finnes det bare et annet sted løsningen er i bruk. Det er i Bergen der Vestland fylkeskommune har kjøpt inn løsningen.aktuell link | les mer | Halden kommune