november 24

Premiere: Gutter mot verden


Fotomontasje via NRKHvem har skylda for at stadig flere gutter faller på utsiden? Er det politikerne, skolen, «systemet», eller jentene? Eller de selv? I Gutter mot verden utforsker journalist Martha Antonette Solli miljøer og mennesker som oftest bare blir omtalt, ikke snakket direkte med.I «Gutter mot verden» møter vi dem som frivillig eller motvillig plasserer seg på utsiden av det store fellesskapet. Mange tviler på historiebøkene og stoler ikke på media. Noen er redde for at hvite nordmenn skal bli en minoritet i Norge. Noen har aldri hatt kjæreste, og er sikre på at det aldri vil skje beskriver NRK i en melding:Martha Antonette Solli (28) har jobba i P3 de siste årene. «Gutter mot verden» er hennes idé. Journalist Martha Antonette Solli har alltid tatt for gitt at sosialdemokratiet, feminismen og et multietnisk samfunn er det beste for alle. I «Gutter mot verden» må hun sette til side eget verdensbilde og forsøke å se verden slik den ser ut fra andres ståsted.


Alle trenger en flokk

Vi blir kjent med de unge mennene som normalt ikke stoler på journalister som Martha Antonette. Det er et stort spenn i virkelighetsoppfatning, ideologi og meninger blant dem. Men de har til felles at de opplever å stå utenfor samfunnsfelleskapet, og at de samtidig forsøker å finne «sin flokk» et sted på nett. Gjennom fire episoder blir vi kjent med unge stemmer som sjelden slipper til eller synes i det offentlige ordskiftet:


Episode 1: Alene
Episode 2: Hat
Episode 3: Løgn
Episode 4: Terror


Det kan være vanskelig å forholde seg til noen som mener at flertallet tar feil, og at drøye vitser om skeive og muslimer er de morsomste. Hvilke holdninger ser vi på som akseptable, og hvordan behandler vi dem som har «uakseptable» holdninger?


Søken etter trygghet og tilhørighet, og sosial frustrasjon er blant de viktigste årsakene til radikalisering. Men ingen føler seg som en ekstremist, og alle mener vi at «vår side» er den gode og riktige.

Hvordan skal vi klare å leve sammen i forskjellige virkeligheter, spør Martha Antonette.


Alle episodene publiseres i NRK TV mandag 29. november.