november 24

Rundt 500 barn blir årlig innlagt med influensa


Årlig legges rundt 500 barn inn på norske sykehus på grunn av influensa. Barn i risikogruppene er mer utsatt for influensarelatert sykehusinnleggelse enn andre barn. Risiko for alvorlig influensasykdom blir mindre dersom man tar vaksine, men mange barn i risikogruppene blir ikke vaksinert opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel:
Vaksineringen mot influensa er godt i gang over hele landet, og i år har Folkehelseinstituttet (FHI) kjøpt inn et rekordantall vaksiner. Risikogruppene, blant annet gravide, og barn og voksne med underliggende sykdommer, anbefales å ta influensavaksinen årlig.– I en tid der vi allerede har høye innleggelsestall for covid-19 og RS-virus, så er det viktigere enn noensinne å ta influensavaksinen. Nå har det gått to år siden viruset hadde fotfeste her i landet, og vi må ta høyde for at årets sesong kan bli kraftig, sier leder for FHIs influensavaksinasjonsprogram, Kjersti Rydland.


Barn beskyttes av vaksine

Mens man antar at mellom 5 til 10 prosent av den generelle befolkningen får symptomgivende influensa hver sesong, er anslaget blant barn på hele 20 prosent. De aller fleste barn tåler godt en influensainfeksjon, men barn med noen kroniske tilstander blir oftere alvorlige syke av influensa enn andre barn.


Det er beregnet at rundt 5 prosent av barnepopulasjonen i Norge tilhører en risikogruppe for alvorlig influensa. Dette utgjør anslagsvis 55-60.000 barn. Vaksinasjonsdekningen blant barn i risikogruppene har imidlertid pleid å være langt lavere enn ønskelig. Fram til og med uke 45, er kun 0,7 % av norske barn i alderen 0-17 år registrert som influensavaksinert, ifølge det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.


– Vi oppfordrer foreldre med barn i risikogruppene, til å vaksinere barna. Det er særlig viktig at barn med flere risikotilstander, mer alvorlig eller dårlig regulert sykdom, tar vaksine, da disse barna har høyest risiko for alvorlig influensa, sier Kjersti Rydland.


Ny risikogruppe

Fra i år er det også kommet en ny anbefaling. Barn født prematurt, anbefales nå årlig influensavaksine fra de er seks måneder og til de fyller fem år. Anbefalingen gjelder særlig barn født ekstremt prematurt, altså før uke 32.
aktuell link | FHI