november 30

Lave dødstall i trafikkenFoto via Statens vegvesen. Bilkjøring krever og fortjener din hele og fulle oppmerksomhet, særlig nå i en hektisk førjulstid, sier Guro Ranes.


Norge har aldri hatt så lave dødstall i november – trafikken. Det er i år fire omkomne mot fjorårets syv. I det vi går inn i årets siste måned, er antallet døde på veiene det laveste noensinne. Dette viser de foreløpige tallene for drepte i trafikken opplyser Statens vegvesen i en melding:Kun omkomne i Nord-Norge og Vestland


I november var det kun omkomne i fylkene Troms og Finnmark, Nordland og Vestland. Vestland hadde to dødsulykker mens det i Nord Norge var en i hvert fylke. I nord var det møteulykker som dominerte, mens det i vest var to utforkjøringsulykker med personbil.Ingen døde i de andre fylkene i november. Etter årets 11 første måneder er tallet på omkomne 80.


For ti år siden var det tre ganger så mange døde på veiene i november


For 10 år siden døde tre ganger så mange på veiene. 13 personer omkom i november 2011. Den gang opplevde man omkomne i nesten hvert fylke. Totalt det året omkom 169 personer, om lag dobbelt så mange som prognosen for 2021.

Uoppmerksomhet medvirker til hver tredje dødsulykke

Guro Ranes i Statens vegvesen slår et slag for oppmerksomhet i trafikken, når vi nå går inn i en travel førjulstid. – Det har vært mye snakk om bruk av mobiltelefon mens man kjører, den siste tiden. Men det er bare en av alle de små oppmerksomhetstyvene som tar vår oppmerksomhet i trafikken.Vi dagdrømmer og spiser, bytter radiokanal, sminker oss og leser kart. Alt dette gjør vi i fart, og ofte går det bra. Men i 3 av 10 dødsulykker i trafikken, skjer det svært alvorlige ulykker på grunn av at vi tror vi kan multitaske. – Bilkjøring krever og fortjener din hele og fulle oppmerksomhet, sier Ranes – og oppfordrer alle til å tenke litt ekstra over dette når vi nå går inn i førjulstiden. Vi har ingen å miste, sier hun.

Foreløpige tall pr 30. november. Fylkesvis fordeling av de omkomne for november er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene.