desember 02

Samarbeider om tryggere russetid


Foto via Viken fylkeskommuneViken fylkeskommune og Trygg Trafikk Viken har i november arrangert tre seminarer for avgangselever i Viken. Tema: Trygge valg i russetiden beskriver Viken fylkeskommune på sine nettsider:


Avgangselevene fikk presentert temaer som blant annet trafikksikkerhet, hvordan ta de trygge valgene i russetiden, teknisk informasjon om kjøretøy, sex og voldtekt, rusmidler, politiets fokus og tilrettelegging for en inkluderende avgangsmarkering. I tillegg til deltakere fra skolene var både Politiet, Statens vegvesen, Ombudet for barn og unge i Viken, helsesykepleiere ansatt ved skolene eller ved de lokale helsestasjonene for barn og unge, fylkeskommunen og Trygg Trafikk tilstede på disse seminarene.


Flere steder

Seminarene ble avholdt i Drammen, på Lillestrøm og på Larkollen. Totalt var det over 150 representanter fra de 58 videregående skolene i Viken, både representanter fra russestyrene og fra skolens ledelse. Deltakerne fikk også jobbet i grupper med hvordan de på en best mulig måte kunne ta med seg informasjonen fra seminaret og videreformidle dette til sine medelever på skolen.


Hensikten med seminarene var at avgangselevene skulle få svar på mye av det de lurer på før de skal markere endt skolegang, og få en mest mulig trygg avgangsmarkering.aktuell link | Viken fylkeskommune