desember 06

Moss vinner Årets frivillighetskommune 2021


Ordfører i Moss kommune Hanne Tollerud mottak prisen Årets Frivillighetskommune 2021 den 6. desember på Sentralen i Oslo. Prisutdelerne var statssekretær i Kulturdepartementet Gry Haugsbakken (Ap), KS-nestleder Sven Tore Løkslid og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Foto via Frivillighet Norge / CF SalicathMoss kommune vant prisen Årets frivillighetskommune 2021 i dag på Sentralen i Oslo. KS og Frivillighet Norge deler hvert år ut prisen på Frivillighetens dag.– Frivillighet Norge jobber for at hver enkel kommune og hvert enkelt fylke skal ha en god og lokalt forankret politikk for å utvikle frivilligheten lokalt. Flere og flere kommuner gjør dette, og vi ønsker å trekke fram de som lykkes best for å inspirere enda flere til å utvikle en lokal frivillighetspolitikk, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i en melding:


– Moss har etablert en veldig god struktur for dialog og samarbeid med lokale frivillige lag og foreninger. Frivillighetsforumet er et samarbeidsorgan og kontaktpunkt for kommune og frivillighet og en viktig nøkkel i dette arbeidet, sier Slotterøy Johnsen. Vi gratulerer Moss kommune og håper andre kommuner vil følge deres eksempel.


De andre finalistene var Sømna kommune og Øvre Eiker Kommune. Både kommuner og fylkeskommuner kan få prisen.Juryens begrunnelse

I vurderingen av de 3 nominerte kommunene har juryen merket seg at det i år har vært svært høy kvalitet på søknadene.


Vinneren av prisen Årets frivillighetskommune 2021 er en kommune som har jobbet systematisk og målrettet med sin frivillighetspolitikk over flere år. Det legges særlig vekt på hvordan kommunen kan være en attraktiv samarbeidspartner for å støtte opp om arbeidet til frivilligheten. Frivillighetspolitikken er utviklet i tett dialog med bredden av frivilligheten.
Det er etablert et årlig arrangement som fungerer som en møteplass for alle typer lag og foreninger, kommuneansatte og folkevalgte. Her er det servering, mulighet for å presentere egen organisasjon og få faglig påfyll. Arrangementet er et samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger.

Kommunen har et Frivillighetsforum som møtes flere ganger årlig. Forumet ledes av kommunens frivillighetskoordinator og er et samarbeidsorgan og kontaktpunkt for kommune og frivillighet. Frivillighetskoordinatoren skal legge til rette for det store mangfoldet av aktiviteter som drives i regi av frivillig sektor.


Vinneren har også etablert et eget Frivillighetens hus. Huset har mange kontorer, møterom og storkjøkken og skal være en inkluderende møteplass for frivillige lag og foreninger og inspirere til samarbeid og utvikling av aktiviteter. Her har frivillighetskoordinator også sitt kontor. Etter juryens vurdering har kommunens måte å utvikle en levende frivillighetspolitikk stor overføringsverdi til andre kommuner. Årets frivillighetskommune 2021 er Moss kommune!