desember 08

Analysen viser at det fortsatt er hastighetsovertredelser og ruspåvirket kjøring som dominerer foranledningen til alvorlige..


Foto via Politiet


Tilstandsanalysen publiseres årlig og er politiets kunnskap om foranledningen til alvorlige trafikkulykker. Dette er den sjette i rekken beskriver politiet på sine nettsider:

Analysen viser at det fortsatt er hastighetsovertredelser og ruspåvirket kjøring som dominerer foranledningen til alvorlige trafikkulykker med drepte og hardt skadde. I tillegg er uoppmerksomme sjåfører fremdeles en utfordring for trafikksikkerheten. Analysen bør brukes som grunnlag når det tas beslutninger om hvilke tiltak som bør prioriteres for å forebygge antallet omkomne og hardt skadde i trafikken.I utarbeidelsen av trusselvurderingen er det hentet informasjon fra Statens vegvesen og andre samarbeidspartnere innen trafikksikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt.


Årets versjon er kun tilgjengelig digitalt.


Last ned tilstandsanalysen for trafikksikkerhetsarbeidet 2022 (6,53 MB pdf)