desember 17

Er du helsepersonell? Da trenger vi sårt din hjelp


Foto via sykehuset Østfold. Prosessdirektør Liv Marit Sundstøl


Hjelp

Er du helsepersonell? Da trenger vi sårt din hjelp.
Koronasituasjonen, mange innlagte pasienter og høyt sykefravær gjør situasjonen i Sykehuset Østfold svært krevende. – Vi har stort behov for helsepersonell, sier prosessdirektør Liv Marit Sundstøl via sykehusets nettsider:– Er du sykepleier eller helsefagarbeider, pensjonist eller student innen helsefag? Da håper vi du kan bidra, sier Sundstøl.

Det går mot en annerledes jul i Østfold. Svært mange syke pasienter vil komme til å måtte tilbringe høytiden på sykehus. Smittetrykket i kommunene er høyt og antall koronapasienter stiger. I tillegg er det svært mange innlagte pasienter med ulike luftveisinfeksjoner og andre diagnoser.


– Vi har gått i gul beredskap og har tatt ned deler av den planlagte aktiviteten for å kunne ha plass og kapasitet til å ta imot alle som har behov for øyeblikkelig hjelp. Men pandemien gir sykehuset også ytterligere utfordringer siden mange medarbeidere må være borte fra jobb, sier Sundstøl.Sykefraværet i sykehuset er nå over 10 prosent, og i tillegg er det omtrent 10 prosent som må være hjemme på grunn av syke barn eller karantene. – Vi må belage oss på at sykefraværet vil være høyt i ukene som kommer. Alle som har symptomer på sykdom skal være hjemme, og med det smittetrykket som er rundt oss nå, vil også mange måtte være i karantene fordi de er nærkontakter, sier Sundstøl.


Behov for ulik kompetanse

Nå håper hun at det finnes personer med helsefaglig bakgrunn, som har mulighet til å bidra. – Vi trenger hjelp i en rekke ulike avdelinger, så her kan mye ulike kompetanse komme godt til nytte. Er du for eksempel sykepleier i bunn og har fri fra annen jobb, har du gått av med pensjon eller er du student innen helsefag, så håper jeg du tar kontakt. For oss i sykehuset, er dette den viktigste julegaven vi kan få, sier hun.


Har lempet på reglene

Bemanningsavdelingen i sykehuset vil legge til rette for deg som kan bidra. Opplæring vil bli gitt i tråd med oppgavene, og regjeringen har lempet på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.


For studenter er det en unntaksregel som innebærer at Lånekassen ser bort fra inntekt som er over grensen i perioden 1. mars 2020 til og med 31. desember 2021, dersom den er betaling for arbeid relatert til koronapandemien i blant annet helse- og omsorgssektoren. I en pressemelding 7. desember i år skriver regjeringen at for å bidra til nok arbeidskraft i skoler, barnehager og i helsesektoren, vil det i 2022 gis unntak for inntektsgrensene for studenter som jobber i disse sektoren.aktuell link | sykehuset Østfold