desember 17

Vegvesenet forventer tidlig juleutfart i år


Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Transport og samfunn, oppfordrer juletrafikantene til å planlegge reisen godt. Foto: Statens vegvesen / Ellen Bogetun.


Mange skal ut og reise i jula. Vegvesenet forventer at utfarten starter allerede helgen før jul, og fortsetter utover uken.– Årets juleutfart vil sannsynligvis fordeles over flere dager enn normalt, fordi mange har større fleksibilitet på grunn av hjemmekontor og digital undervisning på noen skoler. Vi forventer juletrafikk på veiene allerede fra fredag 17. desember, og at de størst utfartsdagene blir 22. og 23. desember, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Transport og samfunn.


Planlegg turen godt og ta den tiden du trenger

Uansett når du reiser kan juleturen bli utfordrende med mye trafikk og skiftende vær. I jula er det mange som kjører på veier de ikke kjenner så godt og på krevende vinterføre. Går juleturen over fjellet, kan forholdene være helt annerledes enn i lavlandet, og de endrer seg raskt.


– Folk er generelt flinke og ansvarlige i juletrafikken, men jeg vil allikevel minne folk på å sjekke veimeldinger, planlegge turen godt, og ta den tid de trenger. Det er ofte krevende vinterføre i julen, og særlig over fjellet. Kjør etter forholdene og ikke over fartsgrensen og hold oppmerksomheten på veien, så kommer alle trygt frem, sier Karbø.


Start turen på vegvesen.no/trafikk


www.vegvesen.no/trafikk er det samlet mange tjenester for deg som skal ut på veien, for eksempel:

•Oppdaterte trafikkmeldinger
•Informasjon om vær og føre fra våre værstasjoner og veikameraer
•Oversikt over ladeplasser for elbil
•Oversikt over rasteplasser
•Rutetider for ferjer
•Ruteplanlegger

Vi anbefaler at du planlegger juleturen på www.vegvesen.no/trafikk før du kjører.


Vegvesenets beste råd til juletrafikantene:


•Sjekk vær- og føremeldinger. Planlegg turen!
•Kjør etter forholdene og ikke over fartsgrensen. •Hold køen
•Bruk bilbelte
•Pakk bilen riktig – sikre ting bak i bilen
•Sørg for at bilen er i god teknisk stand
•Hold oppmerksomheten på veien
•Stopp og sov hvis du blir trøtt
Mange ulykker i juletrafikken


Mye trafikk på veiene betyr økt risiko for trafikkulykker. Hvert år skjer det rundt 75 ulykker med personskader i juletrafikken. De siste tre årene har to mennesker mistet livet, hvert av årene, i tiden mellom jul og nyttår. I 2017 var det seks stykker, og to i 2016. Ingen mistet livet på veiene julen 2015 og 2014.


– Jeg ønsker meg en jul uten drepte og hardt skadde i trafikken. Dessverre har noen det veldig travelt, og setter eget og andres liv i fare med for eksempel farlige forbikjøringer i høy fart. Tilpass farten etter forholdene og hold fartsgrensen, så blir reisen mer trafikksikker både for deg og dine medtrafikanter. Husk også å sikre passasjerer og bagasje på en trygg måte, oppfordrer Karbø.