desember 18

Nexans – på lag med universitetene for en grønnere fremtid


Foto via NEXSANS


Kabelprodusenten Nexans skal elektrifisere fremtiden. Det er heldigvis en oppnåelig visjon, mye takket være et gjensidig samarbeid med ledende universiteter og høgskoler.


Da det på 1950-tallet ble politisk vedtatt at Norge skulle satse på spredt bosetting, hadde Nexans (da kalt Standard Telefon- og Kabelfabrikk A/S) en sentral rolle i prosjektet med å bringe strøm til alle landets hjørner. Som kabelprodusent og -leverandør ble de utfordret til å utvikle nye teknologiske løsninger på hittil ukjente problemstillinger.
Siden den gang har Nexans sørget for å alltid ligge i front innen teknologisk nybrottsarbeid innen sitt felt. En avgjørende faktor for å lykkes har vært deres satsing på samarbeid med en rekke ledende universiteter og høgskoler. For å etterleve selskapets visjon om å elektrifisere fremtiden, er denne satsingen kanskje viktigere enn noen gang.


– Hvis vi skal være verdensledende innen våre områder, er det helt avgjørende at det utdannes ingeniører med den rette kompetansen. Vi må også sørge for at studentene kjenner til Nexans og vet hvilke karrieremuligheter som finnes hos oss. Og ikke minst er vi avhengige av at det forskes på teknologiske problemstillinger vi står overfor. Alle disse aspektene dekkes gjennom våre samarbeid med universiteter og høgskoler, sier Bjørn Sanden, Technical Director Subsea & Land Systems i Nexans.


Sammen om teknologiutvikling

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har i en årrekke vært en viktig samarbeidspartner for Nexans. I høst ble samarbeidet formalisert gjennom en avtale med Institutt for elkraftteknikk, hvor det blant annet skal brukes gjesteforelesere fra Nexans, legges til rette for samarbeid om bachelor- og masteroppgaver og innledes samarbeid om en rekke forskningsprosjekter.– Vi samarbeider også om forskningsprosjekter med andre institutter ved NTNU. For oss har NTNU og SINTEF-miljøet i Trondheim vært enormt viktig for den teknologiutviklingen vi har hatt gjennom flere år. Nå for tiden dreier mye av dette seg om produkter og systemer til overføring av energi fra offshore vind og mellom land, som er viktige satsningsområder for oss, forklarer Sanden. Nexans har også samarbeidsavtaler med andre norske utdanningsinstitusjoner, som Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. I tillegg har de et tett samarbeid med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, som ligger kun et par timers kjøring fra Nexans’ fabrikk i Halden.– I likhet med NTNU har Chalmers flere studieprogrammer som er relevante for oss. Derfor er det naturligvis mange ingeniører i Halden som har bakgrunn fra Chalmers. Det viktigste for oss er å rekruttere ingeniører med den rette grunnkompetansen, også må vi som bedrift videreutvikle ingeniørene innen de spesifikke disiplinene vi trenger, sier han.


Et bærekraftig samarbeid – med gjensidig utbytte

En viktig grunn til at samarbeidene fungerer så godt over tid, er at de har god nytteverdi for alle involverte. – Det er sjeldent at ubalanserte samarbeid varer særlig lenge. Her får alle parter utbytte av samarbeidet, og det er nettopp derfor det fungerer. Studentene får en utdanning som er mer spisset mot det reelle arbeidsmarkedet. Både SINTEF, utdanningsinstitusjonene og Nexans har like stort utbytte av forskningsarbeidet. Bare for å nevne et par av fordelene for de ulike partene.Nærheten til studentene er også en viktig faktor for at Nexans lykkes i rekrutteringen av nyutdannede ingeniører med fersk og verdifull kunnskap. Målet om bidra i det grønne skiftet og elektrifisere fremtiden er en visjon som appellerer til mange, og kanskje spesielt til unge, miljøbevisste folk. – Når de i tillegg ser det brede spekteret av jobber vi tilbyr, innen alt fra produksjon og installasjon, til grunnforskning og resirkulering, er det heldigvis mange som ønsker å bli en del av Nexans. Hos oss er det gode karrieremuligheter for alle som ønsker å utgjøre en forskjell, avslutter Bjørn Sanden, Technical Director Subsea & Land Systems i Nexans.