desember 22

Det har vært en kraftig økning i antall nye pasienter innlagt i aldersgruppe 45-64 år


Det er så langt rapportert om 242 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 50, mot 226 i uke 49. Det beskriver Folkehelseinstituttet i en oversikt:Alvorlig covid-19 sykdom

•Det er så langt rapportert om 242 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 50, mot 226 i uke 49. Det har vært en kraftig økning i antall nye pasienter innlagt i aldersgruppe 45-64 år (fra 68 i uke 49 til 111 i uke 50). I øvrige aldersgrupper har de vært en nedgang. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 58 i uke 50, en nedgang fra uke 49 (71), men fortsatt høyere enn tidligere uker.•Insidens av sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte. Siste to ukene har det vært en økning i insidens for uvaksinerte og en reduksjon for de fullvaksinerte, spesielt blant fullvaksinerte over 65 år, trolig på grunn av oppfriskningsdoser.


•Blant 830 nye pasienter innlagt i sykehus mellom uke 47–50 er det 458 (55 %) som ble screenet og har et resultat for hvilken variant de var smittet med. Blant de 458 var det én som fikk påvist Omikron.


•Ukentlige dødsfall har vært stabilt siste fire uker. Det er foreløpig registrert 48 covid-19 assosierte dødsfall i uke 50 etter 48 i uke 49. Antallet for uke 50 kan bli oppjustert. I uke 50 var medianalder 79 år (nedre-øvre kvartil: 76 – 85 år).


Meldte covid-19 tilfeller

•Det er foreløpig meldt 30 358 tilfeller av covid-19 i uke 50. Den kraftige veksten i meldte tilfeller ukentlig siden uke 41 avtok sist uke (34 123 i uke 49). Det var en nedgang i meldte tilfeller i alle aldersgrupper i uke 50, med unntak av de yngste (0-5 år). Aldergruppen 6-12 år har fortsatt klart flest tilfeller i forhold til befolkningstallet (1 423 per 100 000 for uke 50). Antall meldte tilfeller gikk ned i de fleste fylker med unntak av Nordland, Rogaland og Agder. Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 for uke 49 og 50 samlet (1 971), etterfulgt av Viken (1641).


•Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten med økt bruk av selvtester og jevnlig testing i enkelte grupper, spesielt i skolene. Dette påvirker hvor mange som testes og oppdages. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.


Virologisk overvåking

•Dominansen av delta har blitt redusert ved inntog av omikronvarianten, fra 100% dominans i uke 47 til 86 % i uke 50. Andelen omikrontilfeller har doblet seg fra uke 49 og lå i uke 50 på 13,6 %. Høyest andel er i Oslo med 11 % av tilfellene siste fire uker,og foreløpige data for uke 50 viser 25,6 % andel omikron i Oslo. De daglige omikrontallene viser at andelen øker daglig.. Modellerings framskrivninger indikerer 50% dominans nasjonalt i løpet av få dager og innen nyttår.


•Vekstraten til omikron er fremdeles høy og har høyere vekst enn alle tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge.


•Størstedelen av de sekvenserte tilfellene med omikron så langt har tilknytning til julebordutbruddet i Oslo, men flere andre importer ser også ut til å sette sitt preg på smittebildet.


•Det er fremdeles ulike undergrupper av deltavirus som driver smitten og den økende epidemien i Norge nå.
Her kan du lese mer | FHI