desember 24

Endringer i alkohol- og tobakkskvoten fra 1. januar 2022

1. januar 2022 endres kvoten for hva du kan ta med til Norge uten å fortolle. Muligheten til å bytte tobakkskvoten med 1,5 liter vin eller øl ekstra blir borte fra neste år opplyser Tolletaten:


Hvordan ser den nye toll- og avgiftsfrie kvoten ut?

Tabellen under viser fire eksempler på hvor mye én person maksimalt kan ha med seg av de ulike alkoholvarer fra og med 1. januar 2022.
Avgiftsfri kvote (ulike alternativer) fra 1. januar 2022:
Alkoholkvote (i liter)


Hvilke varer gjelder endringen for?

Varer kjøpt på tax free, det vil si varer som er kjøpt avgiftsfritt på fly, flyplasser og ferger hvis du har vært ute av landet mer enn 24 timer
Varer du tar med inn i Norge etter handel i et annet land, f.eks. systembolaget i Sverige


Bruk Kvoteappen når du er ute og reiser

Kvoteappen er et nyttig verktøy for alle som er på reise. Den hjelper deg både når du skal se kvoten og den beregner hva du må betale hvis du er over kvoten. Du kan også fortolle og betale i appen.