desember 27

Omikronvariant i over halvparten av prøvene fra Oslo og Viken


Siden julaften har andelen omikronvariant i de screenede, positive koronaprøvene fra Oslo og Viken overskredet 50 prosent. Det beskriver FHI i en ny artikkel:– Dette er i tråd med det vi har ventet, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet. – Vi vet at virusvarianten er mer smittsom enn deltavarianten, den har økt i forekomst siden den først ble påvist i slutten av november, og vi regner med at den vil være den dominerende virusvarianten i hele landet i løpet av kort tid, sier han.


Det er knyttet noe usikkerhet til hvor representativt utvalget av prøver til screening i helligdagene er, men det ser altså ut som om omtrent halvdelen av de positive prøvene som screenes for å finne virusvariant i Osloregionen, nå er omikron. Oppdaterte, mer fullstendige tall på nyåret vil kunne fortelle mer om hvor dominerende omikron er på vei til å bli. Folkehelseinstituttet melder jevnlig om antallet positive prøver som er screenet og positive for omikronvarianten, på denne siden. Her kan man også se antallet nye pasienter innlagt i sykehus de siste ukene, og antall og andel med påvist omikron blant disse.