januar 02

Ber kommunene prioritere helsepersonell ved mangel på selvtesterHelsedirektoratet har sendt et brev til kommunene der de ber om at kommunene prioriterer helsepersonell først, deretter personer med symptomer, ansatte i skoler og barnehager og skoleelever for testing. Det beskriver direktorat på sine nettsider:


– Å holde helsetjenestene i gang og sørge for et forsvarlig helsetilbud har førsteprioritet, men alle med symptomer og alle som skal tilbake på skolen neste uke bør også ta en selvtest, sier fungerende helsedirektør Johan Torgersen.


Ved mangel på selvtester, anbefaler Helsedirektoratet følgende prioritering:

•Ansatte i helse- og omsorgssektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner.

•Personer med symptomer på covid-19 (også ved utbrudd).

•Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien.


Hvis kommunen ikke har nok selvtester til å teste alle elever og ansatte i skole og barnehage før skolestart i 2022, anbefaler Helsedirektoratet og FHI at tester prioriteres slik innenfor gruppe 3 over:


•Elever og ansatte i barneskolen.
•Elever og ansatte i ungdomsskolen.
•Ansatte i barnehager.
•Elever og ansatte på videregående skole.


Dersom det pågår større utbrudd i enkelte aldersgrupper, kan kommunelegen prioritere annerledes etter en konkret vurdering av situasjonen.

Helsedirektoratet sender hver uke ut selvtester til alle kommuner. Det kommer leveranser også i uke 52, uke 1 og ukene etter. Helsedirektoratet fordeler testene etter lagerstatus i kommunene og i samråd med statsforvalterne, som har kunnskap om situasjonen i kommunene. Kommunene kan også be Statsforvalteren om hjelp til å få omfordelt tester fra andre kommuner som har tester tilgjengelig.

—-

Aktuell link | Helsedirektoratet


Brev til kommunene om prioritering