januar 06

Småhus skal fortsatt bygges med pipe


Regjeringen vil ikke fjerne kravet om at småhus må ha skorstein fra byggteknisk forskrift.


-Viktig

− Det er viktig at folk kan holde varmen hvis det skjer en naturkatastrofe eller annen stor hendelse. Ved å beholde kravet om pipe, legger vi til rette for at flere kan fyre med ved, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.


Høring

Høringsforslaget Klimabaserte energikrav til bygg inneholder blant annet et forslag om å fjerne dagens krav i byggteknisk forskrift om at boenhet i småhus må ha skorstein. Departementet går fortsatt gjennom høringen og innspillene til denne, men kan allerede nå si at skorsteinkravet består.