januar 17

18 791 personer returnert i 2021


Det er nær en dobling av returtallet fra 2020, og det høyeste antallet uttransporterte i løpet av ett år opplyser Politiets utlendingsenhet i en artikkel:


Den store økningen skyldes de mange bortvisningene etter den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, som ble innført i januar i fjor. Totalt 17 013 av alle returer i fjor – mer enn 9 av 10 av alle som ble utført – var bortvisningsvedtak av denne typen.


– Returtallene synliggjør politiets innsats i det nasjonale arbeidet med smittevern. Frem til slutten av september var arbeidet med å redusere importsmitte helt sentralt i den nasjonale smittevernstrategien. Bortvisningstallene viser omfanget av politiets arbeid i den nasjonale smittevernberedskapen, forteller sjef PU Arne Jørgen Olafsen.


Nedgang i asylreturer

Totalt 96 personer med avslag på sin søknad om beskyttelse (asyl) i Norge ble tvangsreturnert i løpet av 2021. Det er nedgang på 16 personer fra året før. Går vi tilbake til 2019, som var det siste året før korona-pandemien, var antallet returnerte i denne kategorien 358. Pandemien har ført til langt vanskelige returforutsetninger enn tidligere, blant annet på grunn av krav om vaksinasjon og/eller negativ PCR-test ved innreise til mange av landene PU returnerer personer til.


– Sett i denne sammenhengen er 96 tvangsreturer i asylkategorien noe vi kan være fornøyd med. Når PU har klart å effektuere et så stort antall vedtak fattet av UDI og UNE, må vi kunne konkludere med at tvang har fremstått som troverdig når frivillighet ikke har fungert, mener Olafsen.


Returer har forebyggende effekt

Olafsen legger til at politiet vet at villigheten i befolkningen til å følge pålegg fra myndighetene kan svekkes når personer uten lovlig opphold befinner seg i landet i årevis, og at det derfor er viktig at personer med langvarig ulovlig opphold blir returnert. -Vi antar også at effektiv retur har en forebyggende effekt på migranter uten beskyttelsesbehov som vurderer å komme til Norge, sier Olafsen.


I tillegg til asyl har PU ansvar for returer etter Dublin III-forordningen. Mens antallet returer i asylkategorien gikk ned, økte antall returer i kategorien Dublin/trygt tredjeland fra 150 i 2020 til 177 i 2021.