januar 17

Ny Kripos-rapport: Barn og unge deler grove overgreps- og voldsvideoer for å henge ut medelever i sosiale medier


Foto via Kripos


Materialet som deles blir grovere, og delingen får store konsekvenser for de fornærmede bekrefter Kripos i en artikkel:


Mange ungdommer sliter etter å ha blitt hengt ut på exposed-kontoer på sosiale medier.FotoKripos
Kripos har de siste månedene mottatt informasjon om at det i økende grad opprettes kontoer på sosiale medier der det deles ulike typer bilder og filmer, såkalte «exposed-kontoer». Innholdet som deles er ofte innsendt av kontoens følgere. – Vi ser at slike kontoer opprettes over hele landet. På disse kontoene deles det blant annet nakenbilder- og videoer av barn, voldsvideoer og trusler, sier Lise Matheson, seksjonsleder ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) hos Kripos.


Kripos har over tid registrert at en økende andel av materialet som deles har blitt grovere. Konsekvensene for de fornærmede kan være svært alvorlige.


En del av materialet som deles på exposed-kontoene er seksualiserte bilder eller filmer som barn frivillig har produsert selv, og sendt til noen de kjenner. Bildene eller videoene har deretter blitt delt videre. – Deling av voldsvideoer og overgrepsmateriale er ulovlig. Politiet ser at barn som blir utsatt for slik deling sliter med å gå på skolen eller gjennomføre skolearbeid, blir utsatt for mobbing, mister venner, får angst og lavt selvbilde, utvikler rusproblemer, og i ytterste konsekvens forsøker å ta sitt eget liv, sier Matheson.


Politiet ser at administratorene av exposed-kontoer er unge, noen helt ned i 11-årsalderen. Deres motivasjon varierer, men økt sosial status og økonomisk gevinst gjennom å selge kontoen er blant motivene som går igjen. Exposed-kontoer opprettes over hele landet, og de største kontoene har et betydelig antall følgere. Antall tips til politiet om exposed-kontoer indikerer at det eksisterer et stort antall kontoer.


– Dersom du oppdager en slik konto ønsker politiet at du rapporterer kontoen til det sosiale mediet der du oppdaget kontoen. Det kan f.eks. være Snapchat eller Instagram. Disse tjenestene har enkle rapporteringsløsninger. Politiet ønsker også at du tipser politiet. Det kan du gjøre på tips.politiet.no, eller du kan ta kontakt med din lokale nettpatrulje, sier Matheson.aktuell link | politiet