januar 21

Fødsel-nedgangen snudde under pandemien


Norske kvinner fødte flere barn i 2021 enn året før: Nesten 3000 flere barn kom til verden i det andre koronaåret enn i det første. Etter mange år med stadig færre fødsler, snudde det under pandemien bekrefter Folkehelseinstituttet i en artikkel: I januar 2021 var det en oppsving i antall fødsler. Omtrent ti prosent flere kvinner bestemte seg like etter nedstengningen i mars 2020 for å få barn. Koronaåret 2021 ble året da fødselstallene økte for første gang på tretten år:

•53.626 i 2020

•56.551 i 2021 (foreløpige tall)

Dettte betyr at det ble født 2925 flere barn i 2021 enn i 2020. – Dette er svært gledelig, men vi vet ikke om det vil fortsette. Vi vet lite om årsakene til økningen i antall fødsler, annet enn at de er sammensatt, sier overlege Kristine Stangenes ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet (FHI).


Første gang med månedlige tall

Folkehelseinstituttet starter nå fra januar 2022 med månedlige, foreløpige publiseringer av fødselstall fra måneden før. Dette inkluderer også de siste tolv månedene bakover i tid, så dermed legger FHI denne gangen i praksis ut foreløpige fødselstall for 2021. De endelige kvalitetssikrede og komplette dataene om norsk fødselshjelp publiseres først den 5. april 2022. – Opplysningene om fødsler som vi nå har publisert, og som heretter blir publisert månedlig, krever lite kvalitetssikring. De kan dermed publiseres tidligere enn de endelige fødselsdataene, sier Kristine Stangenes.


Varierer mellom fylkene

Folkehelseinstituttet publiserte i oktober 2021 foreløpige tall for fjorårets første ni måneder. Da var det størst oppgang i antall fødsler i Nord-Norge (Helse Nord RHF). – Fortsatt er det størst økning i Nord-Norge, men det er viktig å minne om at denne regionen hadde størst nedgang i 2020, ifølge overlegen.

Færre keisersnitt

Keisersnittfrekvensen i Norge gikk ytterligere ned i 2021 og ligger nå på 15,6 prosent. Denne andelen var til sammenligning 12,9 prosent i 1999, 16,6 prosent i 2010 og 16,0 i 2015. Tendensen med færre keisersnitt fortsetter i Norge, og her skiller vi oss fra de fleste andre vestlige land. – Nedgangen i Norge har trolig sammenheng med vår økte oppmerksomhet på å unngå unødvendige keisersnitt, tror Ferenc Macsali. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at en ideell keisersnittfrekvens bør ligge mellom 10 og 15 prosent.

Stadig flere igangsatte fødsler

Andel igangsatte fødsler (induksjon) fortsetter å stige bratt. For hele landet er nå forekomsten 28,5 prosent, og det er som før store forskjeller mellom sykehus. – Vi er godt kjent med at induksjon debatteres i fagmiljøet. Noen land har innført tilbud om induksjon for alle gravide ved start av uke 41 i svangerskapet. Dersom dette innføres i Norge, vil andelen av induserte fødsler naturlig nok stige ytterligere, og kanskje nærme seg 40 prosent, anslår Ferenc Macsali. Det er 6000 til 8000 kvinner som passerer start av uke 41, og som i dag ikke får hjelp til å igangsette fødselen.
aktuell link | FHI