januar 21

Viken og Oslo lanserer samarbeid om fossilfri tungtransport


Foto via Viken fylkeskommune


Oslo og Viken lanserer samarbeid om fossilfri tungtransport


Tirsdag 19. januar gikk startskuddet på samarbeidet mellom Oslo og Viken, der målet er å få så mange som mulig til å omstille tungtransporten sin slik at den blir fossilfri. Aktørene stilte opp med verdens første fossilfrie lastebilparade fra Tusenfryd til Grønlikaia i Oslo beskriver Viken på sine nettsider:


Utslippene fra tungtransport veier betydelig på vektskåla.

Tunge kjøretøy står for 25 prosent av utslippene fra veitrafikken i Oslo. Klimaetatens beregninger av utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge kjøretøy ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak.


Ambisjonene er klare: Oslos mål er å bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030, og fylkesrådet i Viken har som mål at fylket skal bli et nullutslippssamfunn, der klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. For å nå målet, må også utslippene fra tunge kjøretøy reduseres.Tungt og viktig samarbeid

En overgang til fossilfritt er avhengig av at transportbransjen kjenner til de ulike virkemidlene som finnes og planlegges av kommunen, fylkeskommunen og andre. Derfor samarbeider Oslo kommune ved Klimaetaten, med Viken fylkeskommune, om en kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen finansieres av Klimasatsmidler fra staten. Det er særlig viktig å nå ut til de små og mellomstore aktørene med informasjon om fordelene og mulighetene ved å omstille kjøretøyparken sin og risikoen ved å ikke gjøre det.

– Vi er veldig glade for å ha mottatt Klimasats-midler til dette formålet. Det er mange fordeler og muligheter som finnes ved å gå over til el, hydrogen og biogass, men Oslo kommune og Viken fylkeskommune har i dialog med transportbransjen avdekt en mangel på kunnskap om eksisterende og fremtidige klimavirkemidler. Dette er en stor barriere for overgang til fossilfrie drivstoff, forteller fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) i Viken fylkeskommune.


– Samarbeidet vårt er både viktig og slagkraftig ettersom store deler av transportbransjen knyttet til Østlandet opererer både i Oslo og Viken, fortsetter Skinnes.
her kan du lese mer | Viken