januar 24

Sykehuset Østfold: Travelt på laboratoriet


Avdelingssjef Anne Palacios i senter for laboratoriemedisin. Foto via sykehuset ØstfoldDen siste uken har senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold analysert mer enn 14 000 koronaprøver. – Vi kan i utgangspunktet analysere opp til 12 000 prøver i uka, så dette er krevende, sier avdelingssjef Anne Palacios.

Antall tester som kommer til sykehuset, fortsetter å øke beskriver sykehuset på sine nettsider: – Nå arbeider både maskiner og medarbeidere på høygir. Vi klarer å analysere alle testene fortsatt, men det er begrenset hvor lenge vi kan holde svartiden lav dersom antallet fortsetter å øke, sier Palacios.
Fram til nå har alle som har tatt en selvtest som har vært positiv, fått bekreftet resultatet med en PCR-test som sykehuset har analysert. Helse- og omsorgsdepartementet åpner nå for endringer for personer som har fått tre vaksinedoser eller har fått to doser og gjennomgått infeksjon siste tre måneder.


– Vi håper at endringer med færre PCR-tester vil medføre en mer stabil drift i laboratoriet, sier avdelingssjefen.


Stort fravær

Driften i laboratoriet er spesielt utfordrende nå på grunn av stort sykefravær. Senter for laboratoriemedisin har egne beredskapsplaner og de er nå tatt i bruk. -Heldigvis har vi mange medarbeidere i senteret som har kompetanse til å kunne bistå med analysering av koronaprøvene, så nå henter vi inn medarbeidere som vanligvis har andre arbeidsoppgaver, sier hun.


Omikron dominerer

Lenge var deltavarianten den dominerende varianten i sykehusets opptaksområde, men de siste ukene har omikron overtatt også her. – Mer enn 90 prosent av de positive prøvene er nå omikronvarianten. I følge Folkehelseinstituttet er det derfor ikke lenger nødvendig å analysere testene på nytt for å se hvilken variant det dreier seg om. Vi variantscreener dog et lite antall fortsatt for å holde rutinen i gang, sier hun.


Raskere svar til kommunene

Helt siden pandemien startet har senter for laboratoriemedisin ringt kommunene og gitt beskjed om alle positive svar. – Vi rakk akkurat å få på plass en avtale med kommunene om å sende over krypterte lister istedenfor å ringe, før omikron slo til. Dette er tidsbesparende både for oss og kommunene. Nå tester vi i tillegg ut om det er mulig å overføre våre positive svar direkte til kommunenes smittesporingssystem. Sykehuset og kommunene har gjennom hele pandemien samarbeidet tett, og hver uke er det møter i pandemirådet som består av representanter fra kommunene og sykehuset.


– Vi har et veldig godt samarbeid med kommunene, og finner gode løsninger sammen når det er behov for det, sier Palacios.

—-

aktuell link | sykehuset Østfold