februar 01

Sykehuset Østfold: Folkemøte – Vi vil ha dine meninger!
Sykehuset Østfold inviterer til digitalt folkemøte 8. februar kl. 18.00. – Vi arbeider med sykehusets utviklingsplan, og ønsker innspill fra pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Hvilke ønsker og forventninger har dere til sykehuset i årene som kommer? spør administrerende direktør Hege Gjessing.Det er første gang sykehuset arrangerer et digitalt folkemøte. Alle som ønsker å delta, er hjertelig velkommen til å logge seg på en pc, nettbrett eller mobil opplyser sykehuset på sine nettsider:


– Helse er noe de fleste av oss er opptatt av og har tanker om, og vi håper at så mange som mulig ønsker å delta, sier Gjessing. Utviklingsplanen «Litt bedre hver dag» skal beskrive hvilken vei vi ønsker å utvikle oss fram mot 2037, og hva vi må gjøre for å komme dit. Arbeidet skjer i dialog med kommunene, brukere, tillitsvalgte og andre aktuelle aktører.
Den foreløpige utviklingsplanen er sendt ut på høring.


– Planen er ikke ferdig. Vi trenger å spisse og konkretisere våre framtidsambisjoner, og håper du vil bidra, sier Gjessing. Det digitale møtet holdes som en videosamtale via nettleseren på Join-Norsk helsenet. Løsningen krever ingen form for nedlasting eller ekstrautstyr. Følg beskrivelsen under for å koble deg på.

Slik gjør du:


Følg denne lenken til det digitale møterommet

Eller følg denne anvisningen:


•Bruk en laptop med innebygget kamera og mikrofon (hodetelefoner gir best lyd)

•Start nettleser f.eks. Microsoft Edge

•Gå til https://join.nhn.no/

•Skriv inn navnet ditt slik at møteleder kan se hvem som deltar i møtet

•Klikk den grønne video knappen


£I adressefeltet til høyre skriver du inn [998039] og trykker Enter

•I neste vindu klikker du den grønne knappen «Delta her» og du er inne
Utviklingsplanen

Sykehuset har fått i oppdrag å utarbeide en revidert utviklingsplan basert på føringer fra Helse Sør-Øst. Utviklingsplan skal bygge på analyse av befolknings- og sykdomsutvikling og andre endringsfaktorer. Ut fra dette skal framtidig aktivitet og kapasitetsbehov beregnes.


Basert på analysen, skal planen beskrive hvilken vei Sykehuset Østfold ønsker å utvikle seg frem mot 2037, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å komme dit. Tiltakene kan gjelde fagutvikling og kompetanse, forskning, samhandling, teknologi, bygninger mm.

—-

aktuell link | sykehuset Østfold