februar 03

Ambulansetjenesten tilbyr bedre smertelindring


Foto via sykehuset Østfold.

Fra 1. februar innføres nye medikamenter og prosedyrer i ambulansene i Østfold. Det gir helt andre og bedre måter å smertebehandle pasientene på før de kommer til sykehus. Det beskriver sykehuset på sine nettsider: Medarbeiderne har gjennomgått fagdager for å være klare til å ta i bruk de nye medikamentene og prosedyrene.
I løpet av fagdager i høst og nå i januar har medarbeidere i prehospital avdeling i Sykehuset Østfold vært samlet for å få kunnskap om nye endringer i ambulansetjenesten.

– Alt fra førsteårs lærlinger til mangeårig erfarne medarbeidere har gjennomgått opplæring fordelt på tre fagdager. Anestesipersonell og andre aktuelle medarbeidere fra for eksempel akuttmottaket har også fått informasjon og en gjennomgang av de nye medikamentene, opplyser Linn Eik Ulvøy som har vært fagansvarlig for innføringen. Det er et godt stykke arbeid og kompetanseheving som er gjennomført.– Ambulansepersonell har ikke så mange å spørre. Ja, vi har muligheten for å få veiledning og informasjon via AMK lege, bakvakt anestesilege eller andre inne i sykehuset. Ved behov kan vi også få anestesi sykepleier ut fra Kalnes. I de fleste akutte tilfellene ute står medarbeiderne i prehospital avdeling i situasjoner på egenhånd, sier Ulvøy.Smertelindring kan være utfordrende.

– Nå innfører vi flere nye medikamenter somgir oss helt andre muligheter til å lindre smertene når det er nødvendig, opplyser Ulvøy.

Gjennom munn og nese

Morfin har i alle år vært det mest brukte smertestillende middelet. Det settes intravenøst, og det er ikke alltid like enkelt å få til eller egnet for å gi pasienten den nødvendige smertelindringen raskt nok. Fra i dag innføres penthrox, en form for lystgass, som et alternativ smertestillende medikament i ambulansene. Østfold er tidlig ute i Norge med å ta i bruk penthrox, men det er vanlig å bruke i flere andre land.


– Penthrox er medikament i en slags fløyte som pasienten inhalerer selv, og mengden styres etter hvilken smerte man har. Det kan for eksempel være hvis pasienten har mistet mye blod og det er vanskelig å sette nål, så kan vi gi smertelindring ved at pasienten inhalerer lystgass gjennom fløyten. Penthrox er et smertelindrende medikament for moderate til sterke smerter som har vært brukt i Australia i 40 år, forklarer Ulvøy. Ketanest som kan være aktuelt i forbindelse med smertefull evakuering eller forflytning, toradol (ketoralac) vil være et alternativ til sterke magesmerter/steinsmerter, og det krampehemmende og angstdempende middelet Midazolamsom erstatter Stesolid. I tillegg vil Oxytocin og Cyklokapron innføres til ulike blødnings ilstander.


Felles faglige retningslinjer

I tillegg til de nye medikamentene som innføres, blir det også en forbedring av prosedyrer i ambulansetjenesten.


—-

her kan du lese mer | sykehuset Østfold