februar 07

Høster anerkjennelse for arbeidet med veteraner


Foto via sykehuset Østfold


– Moss DPS har tatt veteranene som sliter etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner for Norge på alvor. De har jobbet systematisk over tid, og lagt til rette for en målrettet og tilpasset behandling for denne gruppen. Det beskriver sykehuset på sine nettsider: Veteraner er en liten pasientgruppe, og Forsvaret setter derfor pris på at Moss DPS har sett denne gruppen og deres særlige behov, sier Forsvarets veteraninspektør Oberst Morten Henriksen.Satt pris på

Seksjonsleder Hanne Kristine Haarset fikk overrakt Veteraninspektørens nummererte Coin som anerkjennelse for arbeidet med veteraner under et besøk denne uken. – En hyggelig overraskelse og anerkjennelse jeg er svært takknemlig for. Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet for veteraner med psykiske senskader, sier Haarset.Moss DPS har siden 2018 tilbudt gruppeterapi og individuell utredning og behandling tilpasset veteraner fra internasjonale oppdrag. Moss DPS var første distriktspsykiatriske senter med et slikt tilbud.
De færreste veteraner har psykiske senskader etter tjeneste i utlandet, men Afghanistan-undersøkelsen fra 2020 viser at så mange som 1 av 10 har slitt psykisk etter utenlandsoppholdet.


– Det er et resultat vi i hjelpeapparatet må ta på alvor. Afghanistan-undersøkelsen viser også at over 70 prosent av de veteranene som møtte kriteriene for psykisk lidelse hadde ikke søkt hjelp. Helsetjenesten har dermed en jobb å gjøre med å skape tillit hos veteranene. Vår erfaring er at vi kan bygge den tilliten ved å gi veteranene et spesialisert tilbud med veteranspesifikk kompetanse og forståelse for den militære konteksten, sier Haarset.


Veteranteamet ved DPS Moss, som i tillegg til psykologspesialist Hanne Kristine Haarset består av psykolog Geir Ove Bruvold, psykolog Kristin Aune og psykologspesialist Mari de Flon Hetland, har ved flere anledninger tatt til orde for en kraftsamling av helsetjenestenes og Forsvarets innsats for veteraner. Det budskapet formidlet de også til stortingspolitikere under en åpen høring om veteransaken tidligere i fjor.aktuell link | sykehuset Østfold