februar 10

Kari Mangrud Alvsvåg ny biskop i BorgKommende biskop i Borg Kari Mangrud Alvsvåg. Foto via Den Norske kirkeKirkerådet har tilsatt domprost Kari Mangrud Alvsvåg som ny biskop i Borg bispedømme. Hun overtar etter Atle Sommerfeldt som gikk av med pensjon i november.


– Tusen takk for tilliten! Jeg vil jobbe for en varm og åpen kirke som alltid formidler Guds kjærlighet, sier Kari Mangrud Alvsvåg.


Kirkerådet hadde på sitt møte i Fredrikstad 10.-11. februar valget mellom de tre kandidatene som hadde størst oppslutning i den rådgivende kirkelige avstemningen i vinter:


•Domprost i Fredrikstad Kari Mangrud Alvsvåg

•Professor ved MF vitenskapelig høyskole Harald Hegstad

•Prost i Østre Borgesyssel Kåre Rune Hauge

11

11 av Kirkerådets medlemmer gikk inn for Kari Mangrud Alvsvåg som dermed er tilsatt som biskop i Borg. 5 av rådets medlemmer ønsket Harald Hegstad som ny biskop, mens ett medlem av rådet ønsket Kåre Rune Hauge. – Det var tre gode kandidater. Kari blir en god biskop i Borg bispedømme, med et sterkt mandat i ryggen. Jeg ser frem til å samarbeide med henne, sier Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en melding.