februar 15

Tyveri av GPS-utstyr for millioner


GPS-utstyr på arbeidsmaskiner blir stadig vanligere, noe også kriminelle har oppdaget. Årlig stjeles det for millionbeløp fra landbruket og bygg-og anleggsbransjen. Foto via Gjensidige


Gjensidige anslår at det i fjor ble stjålet GPS-utstyr for mellom 10 og 20 millioner kroner fra arbeidsmaskiner i Norge.


Gjensidige har gått gjennom tall for tyveri av GPS-utstyr fra landbruks- og anleggsbransjen. I fjor fikk forsikringsselskapet meldt inn tyverier for rundt 5 millioner kroner opplyser selskapet i en melding:– For forsikringsbransjen totalt regner vi med at det dreier seg om GPS-utstyr for et sted mellom 10 og 20 millioner kroner som hvert år blir meldt stjålet fra private kunder, fra anleggsområder, byggeplasser og landbruket, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige. Vanlig innkjøpspris for en komplett GPS-enhet er mellom 300 000 og 400 000 kroner. I tillegg er det vanlig at de kriminelle knuser en rute eller bryter opp en lås for å komme seg inn i førerhuset. Stjålet og ødelagt utstyr dekkes av forsikringen, men tyveriene påfører likevel store tap.– I tillegg til de store verdiene, forsvinner det store mengder viktig informasjon som er lagret i GPS-utstyret. Det kan være tidkrevende å legge inn data i nye enheter – spesielt hvis man ikke har tatt backup, sier Eklo. Det er vanskelig å gardere seg helt mot tyveri, men Eklo oppfordrer til at utstyret plukkes av og lagres trygt om natten eller når arbeidsmaskinen ikke er i bruk – hvis det er mulig. – Hvis mange arbeidsmaskiner parkeres på samme sted kan overvåkning, vakthold eller alarmer hindre at tyvene velger å stjele fra akkurat de maskinene, sier Eklo.


Vær på vakt når alarmen går

Når alarmen går ett sted, bør folk i nærliggende områder være på vakt. – Ofte er det omreisende bander som står bak. De raider område etter område, beveger seg raskt og frakter utstyret ut av landet i løpet av kort tid. Noe av tyvegodset finner vi igjen, men en god del blir dessverre borte for godt, sier Eklo.


Fire råd for tyverisikring:

•Vær oppmerksom på mistenkelig aktivitet i området. Tyvene gjør seg ofte kjent før de velger hvor de skal slå til.

•Følg med i media og snakk med naboer hvis det har vært tyveri i nærheten.

•Gjør det vanskelig for tyvene. En etterlatt traktor på jordet er enklere å stjele fra enn en som står hjemme på gården.

•Hvis mulig – fjern utstyr fra maskinen når den ikke er i bruk.