februar 28

Flere kreftpasienter får hjelp


Andreas Stensvold, avdelingssjef i kreftavdelingen i Sykehuset Østfold. Foto via sykehuset Østfold


Årene med pandemi har vært krevende i sykehuset, ikke minst for kreftavdelingen. Men til tross for at landet store deler av året var nedstengt, behandlet kreftavdelingen vel 20 prosent flere pasienter i 2021 enn året før beskriver sykehuset Østfold på sine nettsider:Hvert år sender sykehuset en melding til Helse Sør-Øst som inneholder en rapport fra året som har gått. I årlig melding 2021 er kreftavdelingen en av avdelingene som utmerker seg. – Pandemien har gitt oss mange bekymringer. Kreftpasienter er en sårbar gruppe, ofte med et sterkt svekket immunforsvar. For oss har det hele tiden vært veldig viktig at pasientene skal føle seg trygge på at de kan komme til sykehuset og at vi har gjør alt vi kan for å forhindre at noen blir smittet her, sier avdelingssjef Andreas Stensvold i kreftavdelingen.


Kreftavdelingen har klart å unngå å utsette behandlinger, og tallene fra i fjor viser at de har behandlet 20 prosent flere pasienter enn i 2020. – Alle kreftbehandlinger har fortsatt som normalt. Behandlerne har også fulgt opp pasienter på telefon og ved å bruke video for å skjerme pasientene når de ikke har vært nødt til å møte opp fysisk. Det har vært en tøff tid både for pasienter og medarbeidere. Jeg rørt og meget stolt over medarbeiderne våre i kreftavdelingen på Sykehuset Østfold. Vi har fått til mye bra, sier han.

Roser pasienter og pårørende

Avdelingssjefen er imponert over tålmodigheten og forståelsen pasienter og pårørende har vist i en vanskelig tid.


– Det var spesielt vanskelig i begynnelsen av pandemien da vi måtte begrense svært mye av besøket til pasienter. Vi fikk heldigvis på plass gode rutiner raskt, slik at pårørende kunne få være sammen med pasienter som lå på sengepost hos oss. Besøkende får fortsatt beskjed om å bruke munnbind når de er på besøk, og det er de flinke til, sier Stensvold.

Følges opp hjemmefra

I løpet av 2021 har kreftavdelingen hatt en god utprøving av hjemmeoppfølging med Nimble Homewards, som er en digital løsning. Pasientene måler for eksempel blodtrykk, puls og temperatur hjemme og resultatene overføres direkte til sykehuset. Løsningen gir også mulighet for at helsepersonell og pasienter kan sende meldinger med tekst og bilde.


– Når pasientene kommer til sykehuset, får vi ofte kun et øyeblikksbilde der og da. Det er ikke alltid til det beste. Pasientene er mer hjemme enn på sykehus. De kan ha store endringer i helsetilstanden, og jeg som lege vil ha mye større nytte av et totalbilde med mer informasjon om hvordan det egentlig går med pasienten, sier avdelingssjefen.
aktuell link | her kan du lese mer |