februar 28

Oppfordrer foreldre til å snakke med barna om bilder fra Ukraina


Medietilsynet oppfordrer foreldre til å snakke med barna om bilder fra Ukraina. På bildet – Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto via Medietilsynet.Barn og unge kan uforvarende se skremmende videoer fra Ukraina uredigert gjennom sosiale medier eller på YouTube. Medietilsynets direktør Mari Velsand ber foreldre være særlig oppmerksomme.


– Vi vet at det sendes mye direkte og uredigert innhold i ulike digitale kanaler der barn og unge ferdes. Skremmende og urovekkende videoer fra Ukraina kan dukke opp i feeden, og det bør foreldre være særlig oppmerksomme på nå, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en melding:


I Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020 oppga ni av ti 9-18-åringer at de leser, hører eller ser nyheter ofte eller av og til, uavhengig av plattform. Sosiale medier er den viktigste nyhetskilden for denne aldersgruppen, og 87 prosent av 9-18-åringene som er på sosiale medier, konsumerer nyheter på denne plattformen. – Mens de redaktørstyrte mediene har tradisjon for å være ansvarlige og bevisst på hvilke bilder som publiseres, kan barn og unge komme over helt andre bilder i sosiale medier og på YouTube. Det er derfor viktig at foreldrene engasjerer seg i barn og unges nyhetskonsum, og snakker med barna det de har sett. Barn og unge trenger å få forklaringer og hjelp til å forstå nyhetsbildet, særlig når det er så dramatisk som nå, sier Velsand. Medietilsynet oppfordrer også foreldre til å sette seg inn i innstillingene som finnes i de ulike appene barna bruker.– Barn og unge har ulik modenhet, og filtre og innstillinger kan hjelpe et stykke på vei med å verne barn mot skadelig innhold. Men i en verdenssituasjon som kan være skremmende for oss alle, er det uansett viktig å være til stede og engasjert i barnas digitale liv, sier Mari Velsand.Les Medietilsynets tips til foreldre om barn og sosiale medier her.