mars 03

Beredskapsavtale signert mellom Borg Havn og Forsvaret


Beredskapsavtalen gir sikker tilgang til havneområder for både Forsvarets og våre alliertes fartøy. Og styrker Forsvarets operative evne og beredskap. Det beskriver Forsvaret på sine nettsider:– Borg havn er en viktig beredskaps-partner for Forsvaret, slo generalmajor, Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fast, da han 1. mars signerte beredskapsavtalen mellom Forsvaret og Borg Havn IKS, sammen med havnesjef Tore Lundestad.


– Hva betyr denne avtalen for Forsvaret?

– Den betyr at vi har formalisert et allerede langvarig samarbeid med Borg havn. Avtalen gjør oss enda bedre i stand til å planlegge og gjennomføre mottak av allierte styrker dersom Norge skulle ha behov for forsterkning, sier Aamodt. Borg havn er også viktig for et effektivt mottak og andre logistikktjenester knyttet til øvelser som for eksempel Cold Response:


– Det er viktig at vi i fredstid lager planer og bygger beredskap for noe som kan bli nødvendig å utføre i krise og krig. Det blir enklere å løse oppgaver når man kjenner hverandre på forhånd og har lagt planer sammen.


Fra før har Forsvaret en tilsvarende avtale med Narvik havn KF. Denne nye avtalen gir Forsvaret tilgang til Borg Havn, med tilhørende logistikktjenester, for Forsvaret og allierte. Avtalen gjelder alle Borg Havns lokasjoner.


Mottakshavn for Cold Response 2022

Det første som ankommer Borg Havn etter signering av avtalen er materiell til deler av NATOs hurtige reaksjonsstyrke – NRF (Very High Readiness Brigade in Norway). De skal losse materiell på Borg Havn allerede til uken. Om Norge skulle bli angrepet, er NATOs hurtige reaksjonsstyrke en av enhetene som raskt kan komme oss til unnsetning. Denne reaksjonsstyrken kommer til Norge som del av NATO-øvelsen Brilliant Jump 2022. Etter gjennomføring av denne øvelsen skal styrken delta i den norske storøvelsen Cold Response 22 senere i mars.


Mottak av materiell fra flere allierte de neste dagene

Under Cold Response 22 deltar 35 000 soldater fra 28 nasjoner. Overføring av utenlandske deltakere til Norge og gjennomføring av alliert vintertrening som forberedelser til denne øvelsen, har pågått i flere måneder allerede. Borg havn er en av havnene som nå brukes som mottakshavn for utstyr og materiell til våre allierte, i forbindelse med øvelsen.
De påfølgende dagene vil det rulle inn utstyr og materiell til Borg Havn fra både Frankrike, Spania og Polen.

Økt involvering med sivile aktører

Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvaret har over tid styrket logistikkberedskapen ved å inngå samarbeid og etablere avtaler med flere andre sivile aktører. – Vi har nå mer enn 10 andre beredskaps-partnere, som for eksempel Kongsberg-gruppen for blant annet vedlikehold, Nammo på ammunisjon. Bring og Posten for transporttjenester, WilNor Governmental Services for blant annet vertslandsstøtte, Narvik Havn, Grieg Strategic Services for blant annet havnetjenester, samt de store matvare-grossistene i Norge, sier Aamodt. Sjefen for Forsvarets logistikkorganisasjon avsluttet, før selve signeringen, med å understreke at samarbeid om beredskap med sivile aktører er en prioritert oppgave:

– Vi må bygge beredskap der vi kan. Det handler om å bygge nettverk og bli kjent for å kunne samarbeide. Hele landet skal forsvare landet. Fornøyd over å ha blitt vist tillit.


Både havnesjef Tore Lundestad og Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen uttrykte at de var stolte og fornøyde over å ha blitt vist tilliten, og for at en formalisert avtale om samarbeid er på plass.
Martinsen sa at dette viser at Borg Havn og eierkommunene tar samfunns- og beredskapsansvar, som er veldig aktualisert slik verden er akkurat nå.aktuell link