mars 10

3 bager med totalt 20 kilo narkotiske tabletter..


Foto via Tolletaten


Beslag med 20 kilo

En svensk togpassasjer (22) hadde med tre bager med totalt 20 kilo narkotiske tabletter da hun en tid tilbake ble avslørt av Tolletatens narkotikahund Pip. Det beskriver etaten på Twitter.


Toget

-Tollbeslaget ble gjort på toget mellom Gøteborg og Oslo i november 2021,