mars 14

Trenger hjelp i ankomstsenteret. Radiografer


Foto via sykehuset Østfold


Alle flyktningene som kommer til Nasjonalt ankomstsenter i Råde må sjekkes for tuberkulose. Dette er sykehusets oppgave beskriver sykehuset på sine nettsider:


– Vi må øke kapasiteten til det maksimale, og da trenger vi flere radiografer, sier Eivind Reitan, avdelingssjef i avdeling for bildediagnostikk og sykehusets kontaktperson for Nasjonalt ankomstsenter.

Nasjonalt ankomstsenter ligger i Råde kommune

– Situasjonen nå er ny og krevende, og antall personer som flykter fra Ukraina øker. Vi har derfor blitt spurt om å øke til maksimal kapasitet ut over den avtalte normale kapasiteten på tuberkulosescreeningen vi har ansvar for. Nå håper vi det finnes radiografer som kan stille opp. Stillingsannonsen ligger ute på sykehusets nettside nå, sier Reitan.


Må utvide åpningstiden

Allerede i 2016 åpnet sykehuset egne enheter i ankomstsenteret, med tre røntgenapparater, blodprøvetaking og analysemaskiner. I perioder har det vært få asylsøkere som har kommet, og sykehusets har fram til nå hatt drift der mandag, onsdag og fredag på dagtid. – Normalt kan vi undersøke opp til 85 personer per dag. Nå har vi utvidet driften til alle hverdager, og gjør også undersøkelser på kveldstid. Dette får vi til takket være medarbeidere i sykehuset som tar ekstravakter, sier han. Det som gjør situasjonen spesielt krevende nå, er et høyt fravær blant medarbeidere i sykehuset, på grunn av covid-19. Så det er krevende å få fylt opp vaktplanene.


– I første omgang trenger vi hjelp fra radiografer, for at vi skal kunne opprettholde den høye kapasiteten i ukene fremover, sier Reitan.


Høy kvalitet

Tuberkuloseundersøkelsen er lovpålagt for alle flytninger og asylsøkere, og består normalt av røntgenundersøkelse av lungene for alle over 15 år, og IGRA (blodprøve) for alle under 15 år. – Dette er som en egen liten sykehusenhet, og standarden er helt på høyde med resten av sykehuset. Vi har alt på plass for å ivareta diagnostiseringen i forhold til tuberkulose, og vi kan også raskt fange opp personer som har behov for ytterligere helsehjelp på grunn av alvorlig sykdom, sier Reitan.her kan du lese mer | sykehuset Østfold