mars 21

Vil tilby hjemmeoppfølging til KOLS-pasienter


Foto via sykehuset Østfold. Seksjonsleder Irene Nordrum Rakvåg


Sykehuset Østfold søker nå tre sykepleiere som vil være med på oppstart av et mobilt lungeteam som skal tilby hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter. Det beskriver sykehuset på sine nettsider:– Vi skal starte et ambulerende lungeteam på lungeavdelingen, bekrefter seksjonsleder Irene Nordrum Rakvåg ved lungemedisinsk avdeling. Sykehuset Østfold følger opp mange KOLS-pasienter årlig, og en del av dem kan i fremtiden få tilbud om oppfølging via hjemmebesøk av det mobile lungeteamet. – Dette blir et nytt og spennende tilbud å være med på både for pasienter og medarbeidere, sier Rakvåg.

Tett samarbeid

Det tverrfaglige teamet skal drives av tre sykepleiere i samarbeid med lungelege, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Sykepleierne skal veksle mellom å jobbe hjemmebesøk hos pasientene, og arbeid med lungepasienter på sengepost og i poliklinikk.
– Teamet får oppfølging av en del faste pasienter, sier Rakvåg.


Økt trygghet

Gjennom det ambulerende teamet følges pasienter opp med hjemmebesøk og videokonsultasjoner, og det ambulerende teamet bidrar i samarbeid med lungepoliklinikken til å gi KOLS-pasientene god behandling, økt livskvalitet, mestring og trygghet i hverdagen. Målet er at pasienten skal få økt forståelse av sykdommen sin, og hva som påvirker sykdomsbildet og prognose.her kan du lese mer | sykehuset Østfold