mars 26

Nytt registreringssted under utredning. Ukraina..
Politiets utlendingsenhet (PU) har fått i oppdrag å øke kapasiteten på registreringen som følge av situasjonen i Ukraina. Det nye registreringsstedet kommer i tillegg til det nasjonale ankomstsenteret i Råde, Viken, og de åtte politidistriktene som omfattes av den desentraliserte registreringskapasiteten. Plasseringen av det nye registreringsstedet er fortsatt ikke avklart, men det jobbes med å finne lokaler sentralt på Østlandet.


Nødvendig

En oppskalering av mottakskapasiteten er nødvendig både for å tilpasse seg dagens situasjon, og også for å være forberedt på økte ankomster i tiden fremover. – Et nytt registreringssted vil utgjøre en viktig del av Norges beredskap og er ment å håndtere et stort antall flyktninger fra Ukraina. Det nye registreringsstedet er midlertidig og vil utgjøre et viktig element for å trappe ned den desentraliserte registreringskapasiteten på sikt, sier sjef i PU, Arne Jørgen Olafsen.


Den hurtigarbeidende gruppen utreder flere alternativer steder hvor det nye senteret kan etableres så raskt som mulig. Etableringen vil uansett kreve store ressurser og være en del av en totalprioritering innenfor PUs ansvarsområder.