mars 26

Styrket med inntil 200 årsverk..Politiets Utlendingsenhet (PU) blir nå ytterligere styrket med inntil 200 årsverk. 100 av stillingene er politifaglige stillinger og 100 av stillingene er sivile stillinger. Totalt er PU styrket med 433 stillinger for å håndtere flykningene fra Ukraina opplyser Politidirektoratet i en melding:– Det er viktig at asylsøkerne blir ivaretatt på en god måte, og at politiet legger til rette for at ankomstfasen oppleves minst mulig belastende. Når vi nå ser at det er mange som venter på å bli registrert, så er det viktig at vi tilfører enda flere ressurser for å ned ventetiden, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Registrering av asylsøkere har høy prioritet
Arbeidet med registrering har høy prioritet, og politiet ønsker å tilrettelegge for en så rask registrering som mulig. Samtidig må politiet forholde seg til retningslinjene som skal følges når en person søker om asyl. Ut fra et samfunnsikkerhetsperspektiv er det viktig for Norge å vite hvem som kommer til landet. Registreringens hovedhensikt er å fastslå søkernes identitet.200 nye personer skal rekrutteres inn

153 medarbeidere er hentet fra Øst, Innlandet, Oslo og Sør-Øst politidistrikt og Politiets IKT-tjenester, og det er videre tilsatt flere midlertidige politiårsverk. Den ytterliggere styrkingen av stillinger består av midlertidige sivile og politifaglige stillinger. Det jobbes nå med rekrutteringen av disse. – Vi ser at oppdraget er for omfattende til at det kun er mulig å benytte oss av ressurser som allerede er ansatt i etaten. Ved å rekruttere inn både sivil og politifaglig kompetanse står vi godt rustet til å løse oppdraget som trolig vil øke i omfang, sier Bjørnland.