april 04

Norovirusutbrudd i barne- og ungdomsklinikken


Barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold Kalnes har de siste dagene hatt flere tilfeller av omgangssyke (norovirus). –


Vi jobber nå med å begrense smittespredningen. Dette medfører besøksrestriksjoner, og fra 1. april kan kun én foresatt følge barnet under sykehusoppholdet opplyser sykehuset på sine nettsider: Den foresatte som kommer på besøk, må henvende seg i skranken når han/hun kommer til avdelingen. Har du hatt oppkast eller diare de siste to dagene, skal du IKKE besøke avdelingen. Barne- og ungdomsklinikken har innført en rekke smitteverntiltak i samarbeid med smittevernavdelingen i sykehuset.

Håndhygiene

Sykehuset Østfold oppfordrer alle pasienter og besøkende til å være nøye med håndhygiene. Det presiseres at håndvask med såpe begrenser smitten.

—-

Aktuell link | sykehuset Østfold